Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Fotograaf: Peter Lous

Provinciale statenverkiezingen en 10-puntenplan

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn achter de rug. Een ware aardverschuiving in het politieke landschap is het gevolg. Er wordt inmiddels openlijk geflirt tussen de verschillende partijen in het proces tot het komen van een coalitie. En bijzonder is dat het Forum voor Democratie niet eens op voorhand wordt uitgesloten. Dat is een goede ontwikkeling. Los van de vraag of je de standpunten van het FvD onderschrijft, heeft zij wel 15% van het electoraat achter zich geschaard. Deze stemmen vertolken een onvrede en naar die onvrede moet in ieder geval worden geluisterd.

In de aanloopperiode naar deze verkiezingen heeft ook VNO-NCW Midden haar eigen aandachtspunten naar voren gebracht. Onderwerpen -vertaald in een 10-puntenplan per provincie– die de wensen van ondernemers weergeven. Het volledige 10-puntenplan Gelderland kunt u hier vinden. Ik licht er een paar uit

1. Sterker maken wat sterk is
Maak gebruik van dat wat wij al hebben in de regio. In ons geval Cleantech; het inzetten op circulariteit en duurzaamheid. Daarbij gebruik maken van een sterk netwerk van ondernemers, onderwijs en overheid, zowel lokaal als provinciaal.

8. Aandacht voor problemen Arbeidsmarkt
Ondernemers kampen nog steeds met een tekort aan goed (veelal technisch) gekwalificeerd personeel. De provincie moet in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs de instroom in technische opleidingen vergroten.

9. Investeer in infrastructuur die past bij de wereld van morgen
De economie groeit en daarmee ook de kans op congestie. Door te investeren in slimme en schone mobiliteit -niet alleen in wegen, maar zeker ook in spoor en waterverbindingen- houden wij Oost-Nederland bereikbaar.

Hoe de coalitiebesprekingen ook lopen en ongeacht welke resultaten er in de coalitieakkoorden komen, deze 10-puntenplannen leggen in ieder geval een goede basis voor ondernemers in de regio.

Met hartelijke groeten,

Rijn Platteel
voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek
(rijn@platteel.nl)
+31 6 24635214