Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Provincie Gelderland daagt bedrijven uit met tender Slim & Circulair

Vanuit VNO-NCW Midden zetten we ons in voor een circulaire economie, o.a. vanuit onze betrokkenheid bij het programma CIRCLES. Daarom attenderen we u op onderstaande tender van de provincie Gelderland.

Provincie Gelderland werkt aan een snelle omslag naar toepassing van circulaire grondstoffen en hergebruik. Voor meer impact richt provincie Gelderland zich op bedrijven, die bezig zijn met de grootste grondstoffenstromen. Dat zijn bedrijven in de sectoren agrofood, bouw, industrie en afval. Onder de naam ‘Verduurzamen van productielocaties‘ kunnen bedrijven voorstellen inleveren voor opschalingsprojecten met meetbare gevolgen op gebruik van grondstoffen, verminderen van stikstof en CO2 uitstoot en schone economie. De tender opent 3 augustus, aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 september 2020, 17.00 uur.

“We dagen met deze tender bedrijven uit om concrete ketenprojecten op te starten, die gebruik van grondstoffen en CO2-uitstoot verminderen. Daarmee werken we aan impact én maken we verschil”, aldus Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. “Zo dragen we ook bij aan de winstgevendheid van bedrijven”.

Bedrijven aan zet
Voorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moet het voorstel gaan om productie binnen de 4 tegels uit de Gelderse grondstoffenatlas. Het verduurzamen moet op een slimme manier gebeuren liefst via gedigitaliseerde productieprocessen. Maar ook schoon met zomin mogelijk emissie van stikstof en met hergebruikte of biobased grondstoffen, producten en materialen. Tenslotte is het demonstreren aan MKB-bedrijven van het verduurzamen van de productielocatie ook een belangrijk aandachtspunt.

Indienen tot 30 september
Voorstellen kunnen tot 30 september 2020 worden ingediend. De maximale bijdrage is € 200.000. Een deskundige onafhankelijke jury beoordeelt de projectvoorstellen. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten voor het eind van het jaar een besluit over het toekennen van subsidies. Alle informatie én het projectformulier en andere benodigdheden zijn nu te vinden via Verduurzamen-van-productielocaties.

Filmpjes van de ‘winnaars’ van de eerdere tender ‘Slimme en schone demonstratie fabrieken’ (2018), ter inspiratie:

Meer informatie via: https://www.gelderland.nl/Subsidies/Verduurzamen-van-productielocaties

Contact
Voor vragen over de tender kan gemaild worden naar: tender-slimencirculair@gelderland.nl.