Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Provincie Gelderland opent MIT-regeling op 20 april

Innovaties helpen bij het oplossen van grote maatschappelijke opgaven en zorgen voor inkomen en werkgelegenheid. Daarom steunt provincie Gelderland bedrijven hierbij. Vanaf 20 april 2021 is er subsidie beschikbaar om de technische en economische haalbaarheid van innovatieve ideeën te onderzoeken. Dan gaat de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) weer open. Nieuw is dat projectideeën moeten aansluiten bij de doelen voor energietransitie, gezondheid, zorg, water, landvouw, voeding en veiligheid.

“Met deze subsidieregeling steunen we bedrijven bij onderzoek naar de haalbaarheid van hun innovaties. Want de opgaven van vandaag vragen om nieuwe oplossingen en daarbij is de innovatiekracht van bedrijven hard nodig. Bovendien dragen die innovaties ook weer bij aan inkomen en werkgelegenheid en dat is óók goed voor Gelderland,” aldus Christianne van der Wal, gedeputeerde Economie en Innovatie.

Kans op succes
De MIT-regeling richt zich speciaal op mkb-bedrijven. Zij lopen aan het begin van een innovatieproces vaak tegen vragen aan over de economische en technische haalbaarheid van hun innovatie. Vaak is er dan nog geen zekerheid op succes. Doel is om die eerste nieuwe ideeën om te zetten in acties door middel van een haalbaarheidsonderzoek. Bedrijven kunnen voor 1 project subsidie aanvragen en het vaste subsidiebedrag is € 20.000. Het totaal beschikbare budget voor deze subsidie in Gelderland is € 1.740.000.

Aanvragen
Het aanvraagformulier is nu al beschikbaar. Bedrijven kunnen vanaf 20 april 2021 09.00 uur een aanvraag indienen. Uit ervaring blijkt dat deze subsidie al vaak op de 1e dag wordt overschreden. Op dat moment bepaalt de provincie via loting de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen. Zo maken alle complete projectaanvragen die op 20 april 2021 tot 24.00 uur zijn ingediend evenveel kans.

Meer informatie over deze subsidieregeling en het aanvraagformulier is te vinden op de pagina ‘MIT Haalbaarheidsprojecten’.

Bron: Provincie Gelderland