Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Hulp voor Overijssel ondernemers bij aanvraag steunmaatregelen

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling financieringsvouchers mkb-ondernemingen, Coronacrisis 2020 (USOVFMC) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe regeling is mkb-ondernemingen te ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor de volgende steunmaatregelen dan wel verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C (borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf), GO-C (Garantie Ondernemingsfinanciering corona), COL (Corona-Overbruggingslening) en KKC (Klein Krediet Corona).

Opstellen aanvraag
In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in Overijssel. Subsidie kan worden aangevraagd voor ondersteuning bij het opstellen van een aanvraag in het kader van één van de steunmaatregelen BMKB-C, GO-C, COL of KKC. De te ondersteunen activiteiten moeten worden uitgevoerd door een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven deskundige met aantoonbaar ervaring op het gebied van het opstellen van een steun- of financieringsaanvraag.

Vanaf 8 juni 2020
De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1500 per aanvraag. Aanvragen kunnen vanaf 8 juni 2020 worden ingediend via deze link. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond van € 150.000 dit toelaat.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Bakker, MKB-Nederland Midden, telnr. 06 – 11351691