Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Provincies zetten zich in voor bedrijfsleven

Vanuit onze rol en betrokkenheid bij provinciale activiteiten lukt het VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in goede samenwerking met provinciebesturen ontwikkelingen in gang te zetten die ondernemers ten goede komen. Zeker in deze coronatijd tonen provincies begrip voor de moeilijke situatie waarin een groot deel van het bedrijfsleven zich bevindt en zijn bereid tot verdergaande acties. We peilen gezamenlijk de impact bij ondernemers om beleid en acties aan te passen, provincies verzamelen en publiceren cijfers over de economie, stellen fondsen en financiering beschikbaar en investeren in behoud van een vitale industrie. We houden intensief contact: rechtstreeks, via Economic Boards of via provinciale programma’s en overlegorganen.

Een greep uit de activiteiten per provincie:

Gelderland

 • De gevolgen van COVID-19 voor Gelderland zijn op 29 mei jl. in de zesde editie van de Gelderse Impactmonitor weer in beeld gebracht.
 • Er is een herstelprogramma van 50 miljoen euro aangekondigd ten behoeve van structuurversterkende maatregelen van de Gelderse economie (o.a. gericht op cultuur, industrie, innovatie, mobiliteit). Daarnaast is er extra noodgeld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van gemeenten en voor enkele specifieke regelingen (o.a. sociale initiatieven). Tevens is voor het Topfonds Gelderland, waarvan de uitvoering loopt via OOST NL, een extra 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve bedrijven die geen krediet meer kunnen krijgen voor hun plannen.
 • De provincies Gelderland en Overijssel investeren voor het behoud van de industriële vitaliteit in Oost-Nederland en zij bieden daartoe vanaf 3 juni de gelegenheid om aanvragen in te dienen voor het BOOST Vitale Industrie Programma. Er kan om een bijdrage worden gevraagd voor de inhuur van externe expertise om het bedrijf te ondersteunen bij het opstellen van scenario’s, acties en/of een herstructureringsplan als gevolg van de consequenties van de coronacrisis.
 • Voor MKB bedrijven met 5 tot 250 medewerkers is er een regeling (COVID-19 (Smart) Onderwijs & Arbeidsmarkt beschikbaar om vraaguitval te herstellen en medewerkers te behoeden voor een negatieve impact van de crisis. Het doel van deze regeling is om ondernemers en scholen, juist nu, de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie.
 • Tevens hebben meer dan 1000 ondernemers gereageerd op de 0-meting van het ondernemerspanel Gelderland waarbij de nodige gevolgen voor Gelderse regio’s in beeld zijn gebracht.

Utrecht

 • In Utrecht is een recente versie van de Corona Monitor (d.d. 25 mei) op de provinciale website te vinden.
 • Extra hulp aan ondernemers wordt geboden via het platform URECA (waarbij oa. VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden samenwerken met diverse partners als EBU, banken, adviseurs, gemeenten, provincie en de ROM Utrecht). Een netwerk van experts en collega-ondernemers staat klaar om ondernemers belangeloos te ondersteunen met raad en daad. De provincie Utrecht heeft extra financiering beschikbaar gesteld om dit netwerk te ondersteunen.
 • Met de Provincie Utrecht is, net als in Overijssel en Gelderland, met de inzet van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden een ondernemerspanel uitgezet. Deze eerste meting is inmiddels afgesloten; meer dan 3500 ondernemers hebben gereageerd. Binnenkort zullen de resultaten samen met GS besproken worden en hoort u meer.

Flevoland

 • Een update versie (d.d. 14 mei) van de Flevolandse Impactmonitor is weer beschikbaar.
 • Voor Flevolandse bedrijven die in zwaar weer dreigen te komen door de coronacrisis biedt de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland, in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM een Corona Impact Scan (CIS) en het Corona Rebuild Programma (CRP) aan. Met behulp van de CIS kun je als ondernemer inzicht krijgen in de hoeveelheid geld die jouw bedrijf per maand verliest en de levensduur van jouw bedrijf zonder nieuwe financiering (en ook beschikbaar voor ondernemers die geen interesse hebben in het Corona Rebuild Programma). Terwijl het CRP een intensief online programma is waarin ondernemers onder begeleiding zelf aan de slag gaan om inzicht te krijgen in de bedreigingen én kansen die door de crisis ontstaan en wat dat betekent voor het eigen businessmodel.
 • Samen met Provincie Flevoland, Visit Flevoland, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Midden worden wekelijk bedrijven in de spotlight gezet die op inspirerende manier invulling geven aan de 1,5 meter economie. Het gaat om bedrijven die een switch hebben gemaakt in mindset en in fysieke zin.

Overijssel

 • De laatste versie van de Coronamonitor van 20 mei is gepubliceerd (zie Monitor).
 • Op 2 juni zal in de Provincie Overijssel de taskforce Cultuur van start gaan, gericht op het weerbaarder maken van de culturele sector in Overijssel. Samen met GS zal een groep van tien cultuurvertegenwoordigers uit diverse disciplines nagaan wat er op korte en lange termijn nodig is voor de sector.
 • De partners die actief zijn in het platform Gastvrij Overijssel hebben wekelijks contact met GS over de ontwikkelingen in de regio en delen een diversiteit aan VTE-gerelateerde corona-informatie en ontwikkelingen via Marketing Oost.
 • Het Retail Platform Overijssel werkt mee aan een nieuwe visie op binnensteden en retail/horeca. Het doel is om de toekomstbestendige winkelgebieden te maken. Dit ligt in het verlengde van de brandbrief die naar de gemeenten in Overijssel is verstuurd.
 • Ook in Overijssel is gestart met een Ondernemerspanel. Tot en met 8 juni kunnen ondernemers nog reageren op deze 0-meting.