Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Rapport ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Regio Zwolle’ beschikbaar

In de tweede helft van 2020 heeft Regio Zwolle in samenwerking met Bureau Buiten een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich op de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, specifiek in Regio Zwolle. Per bedrijventerrein is er onderzocht wat de huidige situatie is en wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Het rapport is nu beschikbaar.

Het onderzoekrapport bouwt voort op de onderzoeken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen, die in de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Flevoland zijn gedaan. Ondernemers weten dat de kwaliteit van hun eigen bedrijventerrein van directe invloed is op hun bedrijfsactiviteiten en de waarde van het bedrijfspand. Samen met de lokale bedrijvenkringen maakt VNO-NCW Regio Zwolle zich daarom hard om bedrijventerreinen in de Regio Zwolle toekomstbestendig te maken.

Het vasthouden van de kwaliteit van bedrijventerreinen is belangrijk
VNO-NCW Zwolle is blij met dit onderzoek, dat de basis vormt voor toekomstige aanpassingen. Individuele belangen van ondernemers én collectieve uitdagingen laten zich prima combineren, blijkt uit deze analyse. De aanpak wordt publiek-privaat opgepakt, waarin ook kennis van praktische uitvoering benut wordt.

Klaasjan Boessenkool – bestuurslid van VNO-NCW regio Zwolle: “bedrijventerrein zijn belangrijk voor ondernemers. Ze bieden letterlijk ruimte om te kunnen ondernemen. Ongeveer 30% van de banen en bedrijven is in Regio Zwolle gevestigd op deze bedrijventerreinen. Voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het waardebehoud van het vastgoed, is het vasthouden van de kwaliteit van bedrijventerreinen van wezenlijk belang.”

Samen optrekken door ondernemers én de overheid
Op vrijdag 19 februari jl. werd er een webinar Toekomstige bedrijventerreinen Regio Zwolle georganiseerd voor wethouders, besturen van ondernemersverenigingen en parkmanagers. Hier werd duidelijk dat het onderwerp aanslaat. Met als rode draad: om echt stappen te kunnen zetten moeten ondernemers en overheid samen optrekken en met elkaar investeren in organisatiekracht.

Experteam bedrijventerreinen
Samen met haar partners gaat VNO-NCW Midden die uitdaging graag aan. Om daar een impuls aan te geven, starten ze een Experteam Bedrijventerreinen. Dit gebeurt in samenwerking met de overheid. Het expertteam kan ondernemersverengingen en parkmanagementorganisaties helpen om het eigen bedrijventerrein toekomstbestendig(er) te maken.

Het uitgebreide rapport is hier te lezen.

Wanneer er vragen zijn, dan beantwoordt Auke Oosterhoff (regiomanager VNO-NCW Midden, regio Zwolle) ze graag. Zijn mobiele telefoonnummer is: 06- 11351719.