RCT Gelderland nieuws

RCT Gelderland stimuleert innovatie

RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland is een stichting die gerund wordt door ondernemers, die ooit ook uit initiatieven van Gelderse ondernemers is ontstaan, maar gefund wordt door de provincie. Het bestuur dat uit ondernemers bestaat heeft zes innovatiemakelaars in dienst, die in alle Gelderse regio’s maakbedrijven ondersteunen bij slimmer en schoner werken. Dit doen ze door bedrijven te bezoeken en met elkaar te verbinden rondom innovatievragen. Daarbij is de vraag van de ondernemer leidend. Ook organiseren ze oploopjes om zo netwerkvorming tussen ondernemers te versterken. In Rivierenland zijn John Schraven en Jan-Willem Vos actief als innovatiemakelaar.

Intensiever samenwerken

VNO-NCW Rivierenland en RCT Gelderland gaan intensiever samenwerken. Door agenda’s op elkaar af te stemmen en gezamenlijke activiteiten te organiseren kan het grote aantal uitnodigingen voor ondernemers teruggebracht worden en kunnen gezamenlijke activiteiten op een hogere opkomst rekenen. Daarnaast vormt innovatie een speerpunt in het beleid van deze organisatie en ook hier zullen RCT Gelderland en VNO-NCW Rivierenland vaker met elkaar optrekken.

VNO-NCW Rivierenland pleit voor een regionale kalender waar activiteiten van nog meer organisaties in Rivierenland een plek hebben. Dan is het voor iedereen overzichtelijk wat voor interessants er allemaal in de regio gebeurt en ontstaan er mogelijk nog meer mooie samenwerkingen.

4 december bedrijfsbezoek Hermeta

De eerste gezamenlijk georganiseerde activiteit van RCT Gelderland en VNO-NCW Rivierenland is al op 4 december aanstaande. Dan zal Hermeta in Asperen bezocht worden. Het belooft een mooi en informatief bedrijfsbezoek te worden waar innovatie centraal staat, dus reserveer de datum vast in je agenda! De leden c.q. deelnemers van beide organisaties zullen via de gebruikelijke kanalen een uitnodiging ontvangen.

Meer weten?

Wil je meer over RCT Gelderland en hun activiteiten weten, kijk dan eens op www.RCTgelderland.nl.