Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regeling slimme CO2-reductie voor projecten in Gelderland en Overijssel

Vanaf 16 mei 2019 stelt het Europese subsidieprogramma OP Oost 17 miljoen euro beschikbaar voor projecten uit Overijssel en Gelderland die bijdragen aan “Slimme CO2-reductie”. Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkende organisaties die projecten uitvoeren in Overijssel of Gelderland. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit drie of meer onafhankelijk samenwerkende organisaties, met minimaal 1 MKB-onderneming. Ook kennisinstellingen, gemeenten, waterschappen, woningbouwverenigingen of coöperaties kunnen hiervan deel uitmaken.

De subsidie bedraagt minimaal € 350.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag.

In de folder OP Oost financiert mee bij reductie van CO2-folder lees je meer over de mogelijkheden. De middelen zijn beschikbaar tussen 16 mei en 31 oktober 2019 en worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe.

Naast de 17 miljoen voor CO2 reductie is er dit jaar ook nog 18 miljoen euro subsidie beschikbaar voor algemene innovaties in de sectoren Agrofood, Health en HTSM. Bekijk daarvoor de regeling Grote R & D Samenwerkingsprojecten 2019 op onze website: www.op-oost.eu. Ook binnen deze regeling is het mogelijk om subsidie  aan te vragen van minimaal € 350.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag.

ION+ voor Gelderse ondernemers

Gelderse MKB-ondernemers die geld nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf september 2019 gebruik maken van een lening via het fonds ION+. Het fonds helpt Gelderse MKB-ers om hun innovaties sneller naar de markt en in productie te brengen. ION+ investeert in de voor Gelderland belangrijke sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen en Energie- en Milieutechnologie inclusief de biobased economy. Daarvoor is 7.5 miljoen euro beschikbaar. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is fondsmanager en gaat de financieringen verstrekken aan innovatieve Gelderse MKB’ers in de meest risicovolle innovatiefase. Het fonds verstrekt (achtergestelde, converteerbare) leningen van € 200.000 tot € 2.500.000.

Belangrijk om te weten

OP Oost stelt in 2019 een bedrag van 35,5 miljoen beschikbaar voor duurzame & innovatieve projecten in Oost-Nederland. Bij voldoende animo is deze openstelling in 2019 mogelijk de laatste grote openstelling van het programma EFRO 2014-2020. In volgende jaren zal een eventuele openstelling van veel kleinere omvang zijn.

Over EFRO

Het Operationeel Programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een Europees subsidieprogramma van Gelderland en Overijssel. Beide provincies werken hierin samen met het Rijk aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. OP Oost zet de EFRO-middelen in op innovatie-stimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer MKB-bedrijven in Oost-Nederland meer omzet halen uit nieuwe producten.

Contactpersoon

Jolanda Vrolijk, programmamanager EFRO 2014-2020
Expertisecentrum Europa
Eenheid Economie en Cultuur
Provincie Overijssel
038-499 7555