Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regelingen en hulp voor regionale ondernemers in coronacrisis

‘De regio staat klaar voor ondernemers in nood’

Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven gezond door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in de ‘Regio Zwolle Brigade’ en bestaat uit: voorlichting over hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting en hulp op maat van businessexperts (taskforce). ‘Dit komt bovenop de financiële hulp van het Rijk’, kondigt Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle aan. ‘Ons doel is de werk- en innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden, zodat we samen aan de toekomst kunnen blijven bouwen.’

‘Voor ondernemers, van zzp’er tot grootschalige werkgever, is niet altijd duidelijk waar zij voor hulp kunnen aankloppen. Of welke voorzieningen voor hen gelden’, zegt Huisman. De website Samenuitdecrisisregiozwolle.nl wijst ondernemers de weg in landelijke, regionale en lokale hulpvoorzieningen. ‘Ondernemers worden door de brigade geholpen de weg te vinden.’ Mede op verzoek van de ondernemersorganisaties VNO-NCW regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle hebben wij dit initiatief genomen.

Meldpunt onder- en overbezetting
De coronamaatregelen, die nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen, leiden voor veel bedrijven tot personele overbezetting. Andere bedrijven ervaren tegelijkertijd juist een tekort. Het Meldpunt onder- en overbezetting brengt bedrijven met elkaar in contact, zodat ze samen tot oplossingen kunnen komen, in de vorm van in- en uitleen van medewerkers.

Hulp op maat
Door de acute economische omslag kampen veel ondernemers met vragen: Kan ik een uitkering aanvragen voor werknemers in verband met het coronavirus? Hoe kan ik in deze tijd van ‘social distancing’ mijn product of dienst verkopen? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er voor medewerkers die nu noodgedwongen thuis zitten? Vanuit verschillende geledingen zijn specialisten gevonden die op basis van kennis en ervaring kunnen meedenken over oplossingen voor bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen, productieverlies, continuïteitsvraagstukken, overcapaciteit en veiligheidsmaatregelen.

Sterk netwerk
Deze aanpak doet een beroep op het sterke netwerk dat zich door de jaren heen in Regio Zwolle heeft gevormd. ‘We zijn zo sterk geworden door onze aanpakkersmentaliteit, grote onderlinge verbondenheid, het feit dat we elkaar werk gunnen en de manier waarop we voor elkaar klaarstaan’, bevestigt regiovoorzitter Peter Snijders. ‘Ook nu zetten we als regio onze netwerken in om ondernemers te steunen. Experts van onder meer Kennispoort Regio Zwolle en Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, brancheorganisaties en de ondernemerscontactfunctionarissen van de 22 gemeenten vormen samen de taskforce voor ondernemers.
Ook andere partijen kunnen toetreden. Denk daarbij aan accountantskantoren, brancheorganisaties en banken. In Regio Zwolle helpen we elkaar waar het kan.’

Nieuwe voorzieningen
Naast deze directe hulp, inventariseert de Regio Zwolle Brigade hoe overheden, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties Regio Zwolle bestand kunnen maken tegen de economische teruggang als gevolg van de wereldwijde maatregelen rondom het coronavirus. ‘We signaleren knelpunten en hulpvragen waar nog geen voorzieningen voor zijn. Dat vormt voor de Economic Board de basis voor eventuele nieuwe of aangepaste regionale voorzieningen voor ondernemers én voor overleg met het Rijk’, zegt Huisman.

Contact
Ondernemers gaan voor hulp, advies en ondersteuning naar Samenuitdecrisisregiozwolle.nl. Experts en adviseurs die willen toetreden tot de taskforce, nemen contact op via Netty Wakker 06-14704114 of met Renate Westdijk 06-21558055.

Regio Zwolle
Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten, verdeeld over vier provincies, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe. In de Economic Board Regio Zwolle werken ondernemers, onderwijs, overheid en de omgeving samen aan de economische opgaven van de Regio en wil daarmee initiatieven en acties in de regio stroomlijnen. Niet alleen de bestuurders werken samen, ook ondernemersinitiatieven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle-niveau. Via onder meer VNO-NCW regio Zwolle, MKB-Nederland Regio Zwolle, Kennispoort, Werkgeversservicepunt staat de regio in direct contact met ondernemers.

Meer informatie
Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW regio Zwolle, telnr. 06-11351719