“Regio Utrecht moet aan de bal blijven”

Inwoners ervaren de provincie Utrecht als een aangename plek om te wonen en te werken. De kwaliteit van leven is hoog. Uitdaging is om die kwaliteit te behouden bij de groei van de komende decennia. Dat vereist forse investeringen in mobiliteit en bereikbaarheid. Om het Rijk daarvan te overtuigen, is een eendrachtige regionale belangenbehartiging cruciaal. Vertegenwoordigers van de Provincie, VNO-NCW en Universiteit Utrecht schetsen de status quo van de regionale lobby.

In het artikel dat in de oktober-uitgave van Utrecht Business verschenen is, reageren Helga Brenninkmeijer (regiomanager Provincie Utrecht) en Rob Oostermeijer (lobby- en beleidsmedewerker):

De contacten tussen bedrijfsleven en overheden in Midden-Nederland zijn goed, stelt Helga Brenninkmeijer, regiomanager provincie Utrecht van VNO-NCW Midden. “Dat is ook nodig, want deze regio staat voor grote uitdagingen. 100.000 nieuwe woningen en 80.000 extra arbeidsplaatsen binnen twintig jaar; ga er maar aan staan. Ik merk wel dat de woonopgave prioriteit heeft, zeker voor gemeenteraden. Samen met lokale ondernemingsverenigingen blijft VNO-NCW Midden benadrukken dat voldoende locaties voor werken hard nodig zijn. Het is cruciaal dat deze wens gehoord wordt, zeker nu Provincie, U10-gemeenten en regio Amersfoort werken aan hun bedrijventerreinenbeleid.”

Rob Oostermeijer houdt zich bij VNO-NCW Midden in vier provincies bezig met lobby en beleidszaken. “Denk aan thema’s als infrastructuur, ruimte en het stikstofdossier. De spanning tussen de ruimtebehoefte voor wonen, werken, energietransitie en natuur zie je overal. Gezien de Utrechtse opgaven en de grootte van de provincie is de druk daar wel hoog.” Opgave van VNO-NCW Midden is om alert te zijn bij relevante thema’s. “En proactief onze stem te laten horen. Waar nodig doen we dat samen met lokale ondernemersverenigingen. En steeds vaker dragen we ook met regionale overheden een gezamenlijke boodschap uit,
bijvoorbeeld richting Den Haag of Brussel.” Het Utrechts Aanbod is een voorbeeld van een actie die door alle stakeholders wordt gedragen, zegt Brenninkmeijer. “Onderliggende drijfveer: de overtuiging dat de lobby in Den Haag sterker is als we samen optrekken. De som is meer dan het geheel der delen.”

Lees hier in pfd het volledige artikel of kijk op www.utrechtbusiness.nl.