Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regio Zwolle Brigade helpt ondernemers uit de crisis

Ondernemers krijgen in deze economisch bijzondere tijden advies en ondersteuning van de Regio Zwolle Brigade, opgericht in opdracht van Economic Board Regio Zwolle (EBRZ). Kennispoort Regio Zwolle en Werkgevers Servicepunt Regio Zwolle zetten hun kennis en ervaring in om ondernemers in de crisis op weg te helpen in de 22 gemeenten.

In maart hebben Netty Wakker, directeur van Kennispoort, en Renate Westdijk, aanjager binnen het Werkgevers Servicepunt, opdracht gekregen om vanuit het perspectief van werk en ondernemen ondernemers te ondersteunen. ‘We zijn gestart met een team betrokken adviseurs dat ondernemers helpt die hard door de crisis zijn getroffen’, zegt Wakker.

‘De impact van de coronacrisis was groot in de eerste maanden, er waren veel vragen over maatregelen en financiële steun. Ook zagen we dat bijvoorbeeld de aanwas van start-ups volledig tot stilstand kwam en dat kleine bedrijven hulp zochten. Als Regio Zwolle Brigade hebben we daar een goede meerwaarde kunnen bieden door ondernemers aan de hand te nemen en wegwijs te maken. Naast het maatregelenpakket met onder andere de TOZO en de NOW-regeling, is de Corona Overbruggingslening (COL) ook een mooi voorbeeld van hulp voor ondernemers.’

Belactie
Westdijk: ‘De adviseurs houden elkaar op de hoogte van nieuwe regelgeving, delen best practises en bespreken casuïstiek. Samen weten wij meer en helpen we de ondernemer met zijn vraagstuk op het gebied van economie en arbeid. We denken ‘out of the box’ mee. Zo ontstaan er mooie initiatieven. Een voorbeeld is dat de Regio Zwolle Brigade is begonnen met een pilot om aanvragers van de TOZO 2-regeling van de gemeente Zwolle na te bellen. Dat was een succes, waarna de belactie is uitgerold naar alle 22 gemeenten van Regio Zwolle.’

Ondernemersteam
Paul Veld vertegenwoordigt in de Regio Zwolle Brigade de private kant namens VNO-NCW en MKB Regio Zwolle. ‘Er is behoefte aan een proactieve benadering in deze bijzondere tijd waarin veel bedrijven geraakt worden door de crisis. We zijn met een team van 35 regionale ondernemers gestart met het bellen van alle leden van werkgeversorganisaties binnen Regio Zwolle. De komende periode gaan we – samen met de regionale partners – opschalen en nemen we contact op met alle ondernemingen die NOW2 hebben aangevraagd. Zo horen we waar we ze nog meer mee kunnen helpen om door de crisis te komen. De kracht zit in samenwerking, gebruikmakend van de collectieve intelligentie in de regio. De kracht van voor én door ondernemers werkt.’

Makel- en schakelfunctie
Wakker: ‘Gezamenlijk bieden we een breed netwerk waarin de Regio Zwolle Brigade een belangrijke makel- en schakelfunctie vormt. Wij verwijzen ondernemers naar het juiste loket en maatschappelijke vraagstukken brengen we op de agenda bij diverse gremia.’
Westdijk: ‘Naarmate de crisis vordert, verandert het type vragen. In het begin ging het vooral over het pakket aan noodmaatregelen. Nu vragen ondernemers hoe ze hun businessmodel toekomstbestendig kunnen maken, hoe ze kunnen op- of afschalen in personeel en hoe ze vaart kunnen maken met digitalisering. Die wijzen we bijvoorbeeld op de digitaliseringsvouchers van de provincie Overijssel of richting het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Hoog tempo
Westdijk: ‘We schakelen snel. Ik werd laatst gebeld door een ondernemer met een vraagstuk over het uitlenen van personeel. Dat was best een complex verhaal, waarmee ik nog niet eerder te maken heb gehad. Paul Veld heeft de vraag neergelegd binnen zijn netwerk. Op vrijdagavond werd ik gebeld door een fiscalist met het antwoord en zaterdagochtend had ik contact met de ondernemer. Die waardeerde het meedenken enorm.’

Aandacht en luisterend oor
Veld: ‘Het belangrijkste van het contact met ondernemers is een luisterend oor bieden. Vragen hoe het met ze gaat en de focus leggen op zaken die in deze tijd wél kunnen. We merken dat dit heel erg gewaardeerd wordt. Soms raakt een vraag een hele sector, zoals een vraag van een touringcarbedrijf. Dat vond ik interessant, ook omdat ik als vertegenwoordiger van de sectortafel Transport & Logistiek van de Human Capital Agenda zicht wil krijgen op wat er leeft binnen de branche. Daarom organiseerde Regio Zwolle Brigade een videocall voor alle touringcarbedrijven uit deze regio. Er ontstond interactie en bereidheid elkaar te helpen.’

Voor meer informatie:
Paul Veld, 06-20274117, paul.veld@kpnmail.nl