Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regionale Energie Strategie Achterhoek zet eerste stap met ondernemers

‘In kader RES slimme keuzes maken’

De CO2-uitstoot moet drastisch worden verminderd. Wereldwijd, landelijk maar zeker ook regionaal. Dat is niets nieuws onder de zon. Wat minder bekend is dat in Nederland inmiddels dertig energieregio’s zijn ontstaan die moeten onderzoeken waar en hoe het best duurzame energie op land opgewekt kan worden. Die zoektocht gebeurt onder de naam Regionale Energie Strategie (RES).

De Regionale Energie Strategie Achterhoek is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van acht gemeenten. Zij moeten afstemmen hoeveel TWh wordt bijgedragen aan de landelijke opgave van 35 TWh opgewekte energie. In de Achterhoek zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk aan de slag gegaan met de planvorming. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met stakeholders, de provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘Samen d’ran’.

Maandag 28 september 2020 werden ondernemers  tijdens een bijeenkomst in Schouwburg Amphion in Doetinchem geïnformeerd over de voortgang. De samenkomst was een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en VNO-NCW Achterhoek.

De regio bepaalt samen hoe de duurzame energie via zon en wind wordt opgewekt, zo was de boodschap. Op die manier wordt bijgedragen aan de eigen energie-ambities en aan het landelijke Klimaatakkoord. Inmiddels is duidelijk dat RES Achterhoek een bijdrage wil leveren van 1,35 TWh aan duurzaam opgewekte energie, waarvan 0,35 TWh op bedrijfsdaken als onderdeel van de landelijke opgave van 35 TWh. Deze doelstellingen moeten in 2030 zijn gerealiseerd. Wethouder Frans Langeveld van de gemeente Doetinchem benadrukte dat het de bedoeling is om nu een aanzet te geven. “In de zomer van 2021 moet er een goed plan liggen. Dat wil zeggen voor 70 procent moet duidelijk zijn hoe en waar we de hernieuwbare energie opwekken. Dan gaat het over het volume per gebied en de meest geschikte plekken. Daarnaast moeten we werken aan draagvlak onder inwoners, bedrijven en instellingen.” Het is zaak om slimme keuzes te maken, vertelde Stef Tomesen, beleidsadviseur RES. Ondernemers met grote daken kunnen een belangrijke rol spelen. “Daarnaast zijn er koppelkansen met andere maatschappelijke thema’s”, aldus Tomesen. Joel van Tiem en Wesley van Aalten van netbeheerder Liander gingen dieper in op de infrastructuur. Het net kraakt en piept, toch is er in de Achterhoek nog capaciteit beschikbaar. Een efficiënte benutting in combinatie met grootschalige ontwikkelingen en een verdere uitbreiding van het netwerk is hard nodig om de energie-ambities bij te kunnen houden.

Presentatie: Stef Tomesen, beleidsadviseur RES

Presentatie: Wesley van Aalten, relatiemanager Strategie en Omgeving Alliander

Presentatie: Christian Lorist, VNO-NCW Midden: programmamanager GEA bedrijven, instellingen en industrie & Circles