Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regionale Energie Strategie Achterhoek

Als regio wordt in gezamenlijkheid bepaald hoe we duurzame energie via zon en wind gaan opwekken om bij te dragen aan de Achterhoekse energiedoelstellingen (Achterhoek energieneutraal in 2030) en het landelijk Klimaatakkoord. Dat is de Regionale Energiestrategie (RES).

Via de thematafel Circulaire economie en energietransitie zijn we vanuit VNO-NCW Achterhoek betrokken bij de RES.

Het concept RES bevindt zich momenteel in een vergevorderd stadium. Afgelopen periode hebben de ambtelijke organisaties van de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander dit concept bestudeerd. De reacties wordt momenteel geïnventariseerd om te verwerken in het concept RES.

Planning

• Puntjes op de i(nhoud) ter voorbereiding op de besluitvorming door colleges: mei-juni 2020
• Indienen concept RES: 1 juli 2020
• Participatietraject RES 1.0: september 2020 – maart 2021
• Aanpassen concept-RES naar RES 1.0: februari 2021 – april 2021
• Aanbieden RES 1.0 aan raden: april 2021
• Vaststellen RES 1.0 door raden en AB: juni 2021
• Indienen RES 1.0: 1 juli 2021

De RES is een veelomvattend en dynamisch proces. Dat roept veel vragen op. Op de website www.res-achterhoek.nl zijn bij het onderdeel ‘Veelgestelde vragen‘ al veel antwoorden te vinden. Denk bijvoorbeeld aan wat er in het concept RES staat. Of wat de RES bijdraagt aan de al bestaande Achterhoekse energie-ambities.