Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Foto: Pixabay

Resultaten 2018

In 2018 heeft de vereniging opnieuw bergen werk verzet om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Resultaten zijn mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke inzet van meer dan 100 bestuursleden en veel actieve leden, door te participeren in belangrijke projecten en programma’s en waar mogelijk samen te werken met andere belanghebbende organisaties.

In 2019 gaan we onverminderd door met het opkomen voor de ondernemersbelangen in de regio. We zullen de eerste vruchten plukken van de vorig jaar ingezette veranderingen op ICT-gebied en meer leden weten te bereiken via de digitale VNO-NCW Community en de evenementen die we wekelijks organiseren.

We geven je een eerste greep uit de verenigingsresultaten 2018. Later deze maand meer.

  1. Grote voortgang project Opnaarde100.000 banen, target 2018 gehaald. In regio’s veel activiteiten georganiseerd en netwerken bij elkaar gebracht. Werkbedrijven met nieuwe wethouders ook na de verkiezingen vorm gegeven.
  2. We hebben wederom 5 succesvolle Gelderse Techniekdagen georganiseerd. Duizenden bezoekers, veel jongeren enthousiast gemaakt voor techniekopleidingen.
  3. Inmiddels meer dan 75 samenwerkingsverbanden van bedrijven rondom circulaire ketens, ondersteund door CIRCLES. Wij zijn initiatiefnemer en projectpartner van dit circulaire platform.
  4. Met de Sigma workshops voor meer dan 10 miljoen aan potentiële circulaire transacties in beeld gebracht bij mkb-bedrijven in maakindustrie.
  5. We zien positieve resultaten van onze gezamenlijke lobbyacties terug in de uitkomsten van de Bestuurlijke MIRT-overleggen (ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt, A1/A30, N35, A28, A15, Bankhoef, enz).
  6. Veel activiteiten in kader van programma’s Slim en Schoon Reizen/Onderweg/Beter Benutten: mobiliteitsmakelaar, Middelpunt-special, werkgeversaanpak.
  7. In november prachtige, waardevolle ledenreis naar Argentinië gehad. Nuttige contacten, basis voor nieuwe zaken. In 2019 op naar Estland!
  8. Samenwerking met Defensie regionaal via platform verbeterd, onder andere door meer ondernemers deel te laten nemen aan het Field Lab Smart Base
  9. We weten elkaar te vinden bij VNO-NCW Midden. Mooie bijeenkomsten, veel contacten en informatie én sinds kort ook nieuwe digitale ledenomgeving: de VNO-NCW Community.
  10. Allemaal bereikt mede dankzij onze leden, bestuurders, samenwerking met MKB-Nederland Midden, branches, lokale ondernemersverenigingen, projectpartners e.a. DANK!