Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Resultaten vierde Corona Ondernemerspeiling provincie Utrecht

Meer ondernemers ervaren omzetdaling dan -stijging. Daarnaast neemt ook het verwachte effect van de negatieve factoren af. In de horeca- en cultuursector worden de landelijke steunmaatregelen steeds vaker benut, met meer dan de helft van de ondernemers die hier gebruik van maken. Ten opzichte van in november 2020 67 procent, wordt er nu door 51 procent negatieve effecten van corona voorzien. Dit blijkt uit de vierde Corona Ondernemerspeiling provincie Utrecht over de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers.

Rapportage vierde Ondernemerspeiling provincie Utrecht

De enquête onder ondernemers in de provincie Utrecht werd in april 2021 uitgevoerd. De eerste enquête vond in mei 2020 plaats, de tweede in juli 2020 en de derde in november 2020. Meer dan 1.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. De peilingen worden uitgevoerd in samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein en Hilversum, ROM Regio Utrecht, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW provincie Utrecht.

Effect van negatieve gevolgen neemt af
Een ruime meerderheid van de ondernemers (71%) verwachtte in april 2021 effecten voor de bedrijfsvoering als gevolgen van het coronavirus. Dit is minder dan bij de vorige meting (november 2020). Een op de vijf ondernemers (23%) hadden last van het wegvallen van orders. 10% had liquiditeitsproblemen en 45% van de ondernemers noteerde in maart 2021 een lagere maandomzet dan in september 2020.
Om huisvestingskosten structureel te verlagen, zette één op de twintig ondernemers stappen door de huur geheel of gedeeltelijk op te zeggen of het pand te koop te zetten.

Werkgelegenheid
Bij bijna twee derde (63%) van de ondernemers met personeel heeft het coronavirus gevolgen op de werkgelegenheid binnen het bedrijf. 9% nam afscheid van personeel of was dat van plan te doen. Daarnaast had 15% meer personeel dan werk, maar werden medewerkers in dienst gehouden. Bij 17% was er ook groei: zij namen juist medewerkers aan.

Ruim de helft wil in 2021 investeren in bedrijf
De meerderheid van de ondernemers (56%) wil in 2021 bedrijfsinvesteringen doen. Het investeren in nieuwe producten of diensten (26%) en digitalisering/automatisering (22%) worden het meest genoemd. Eén op de vijf ondernemers (21%) wil investeren in marketing. Kleinere bedrijven en bedrijven in de horeca- en cultuursector hebben gemiddeld minder investeringsplannen.

Driekwart ondernemers past zich makkelijk aan
Eén op de vijf ondernemers (21%) past zich altijd gemakkelijk aan de nieuwe situatie aan (figuur 7.1). Nog eens 51 procent zegt dit vaak te kunnen. Een klein deel van de ondernemers (5%) mist vaak steun van familie of vrienden. De behoefte aan advies over de financiële en/of persoonlijke situatie is beperkt.