Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Rijk en regio investeren bijna € 23 miljoen in Cleantech Regio Deal

Met een impuls van bijna € 23 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om een meer economisch weerbare regio te creëren met behoud van de groene leefomgeving. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat Cleantech Regio van start met de uitvoering.

Afgelopen weken hebben de Stuurgroep, dealmaker en actielijnregisseurs van Cleantech Regio intensief samengewerkt met de dealmakers van de provincies en het Rijk om een evenwichtige Cleantech Regio Deal samen te stellen. Met het sluiten van de Regio Deal geven Rijk, provincies Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers en onderwijs samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio om groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Duurzame en toekomstbestendige economie
In februari 2020 selecteerde het kabinet het voorstel van de Cleantech Regio als een van de 14 voorstellen om uit te werken tot een Regio Deal. De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Beide dragen hier financieel in bij. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in onze regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk € 7,5 miljoen euro beschikbaar. De regionale overheden leggen € 15,2 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond en kunnen de projecten die geselecteerd zijn voor de Cleantech Regio Deal van start.

In de Cleantech Regio Deal wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden. De deal bouwt voort op drie thema’s van de Cleantech Regio Agenda: de energietransitie, circulaire economie en human capital. De Regio Deal kent hiervoor twee actielijnen: ‘Cleantech werkt’ en ‘Groene Groei’ waarbij de eerste zich richt op een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, inclusief het mobiliseren van bewoners die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. De tweede actielijn richt zich op het verder ontwikkelen van biogas, waterstof en duurzame energie, het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en het stimuleren van de circulaire economie.

Het gebied van de Cleantech regio omvat de driehoek rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De regio wil nieuwe perspectieven bieden aan inwoners en bedrijven voor een duurzame en toekomstbestendig regionale economie. Het rapport ‘de Kracht van Oost’ (2016) laat zien dat de regio een aantal krimpende industrieën kent en weinig substantiële groei. Ook valt op dat, vergeleken met buurregio’s, het voor de Cleantech Regio lastiger is om de regionale economie op te schalen.

Regio Deals
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Rijk en Regio hebben de afgelopen maanden plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, passender woningaanbod, en een gezonde leefomgeving, het versterken van de economische structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van thema’s in de deals. Deze Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.