Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Roadmap voor collectieve aanpak bedrijventerreinen

De energietransitie, klimaatverandering en circulaire economie. Belangrijke en maatschappelijke onderwerpen die baat hebben bij een collectieve aanpak op een bedrijventerrein. Maar in de praktijk blijkt die collectiviteit moeilijk te organiseren. Ondernemers worden overspoeld met zaken die iedere dag veel aandacht en tijd vragen. Als er al tijd is voor ‘niet core business’ zaken, dan moet er toevallig maar net een ander bedrijf op het bedrijventerrein zijn die hetzelfde thema bovenaan zijn prioriteitenlijst heeft staan.

Collectieve aanpak
VNO-NCW Midden heeft samen met Nieuwe Energie Overijssel, MKB-Nederland Midden en Natuur en Milieu Overijssel onderzocht of en hoe ondernemers via hun parkmanagementorganisatie gesteund kunnen worden. Gesteund met een aanpak die helpt keuzes te maken en leidt naar het gezamenlijk uitvoeren van maatregelen. Oftewel een collectieve aanpak.

Pilot drie bedrijventerreinen
Samen met ondernemers op drie pilot-bedrijventerreinen is onderzocht hoe we kunnen komen tot een collectieve aanpak op terreinniveau met als resultaat het streven naar integrale duurzaamheid in het algemeen en energieneutraliteit in het bijzonder. Daar waar het kon, is gestart met het uitvoeren van werkzaamheden die moeten leiden tot een verdere verduurzaming.

De drie deelnemende bedrijventerreinen zijn:
– Enschede – Marssteden, onder begeleiding van BMD Parkmanagement
– Hengelo – Westermaat, onder begeleiding van Klapwijk Parkmanagement
– Kampen – Bedrijvenpark RW50, onder begeleiding van PM3Omgevingsmanagement

Eerste maatregelen in uitvoering
Naast het hoofdthema energie(neutraliteit), kozen de bedrijventerrein minimaal twee andere duurzaamheidsthema’s. Dit waren bij alle pilotgebieden aantrekkelijke werkomgeving (vergroening / biodiversiteit) en duurzame mobiliteit. De eerste concrete maatregelen zijn in uitvoering. Op alle pilot-bedrijventerreinen is gestart met het vergroenen van de publieke ruimte en is aandacht voor het besparen en/of opwekken van energie.

Samenvatting en roadmap
Met de geleerde lessen uit de pilot is, samen met de betrokken parkmanagers, een roadmap ontwikkeld. Deze bestaat uit zeven stappen en biedt handvatten om integrale verduurzamingsprocessen op bedrijventerreinen vorm te geven.
Benieuwd naar en samenvatting van het project en de roadmap? Klik hier.

VNO-NCW Midden werkt op dit moment aan de oprichting van een expertteam toekomstbestendige bedrijventerreinen. In dat team bundelen we kennis van ondernemers en overheden, waarmee we bedrijvenverenigingen kunnen helpen om het eigen bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.
Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Auke Oosterhoff.