Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Rode loper voor jongeren in de Achterhoek

We maken op diverse manieren en via diverse projecten sterk om jongeren in de Achterhoek te behouden of te werven voor de Achterhoek. Het Achterhoekse bedrijfsleven heeft behoefte aan goed opgeleide jongeren, dit geldt voor sommige sectoren nu al en dat geld voor alle sectoren op termijn. Daarom zetten we ons vanuit VNO-NCW Achterhoek met partners hiervoor in. We zijn dan ook blij het met programma van de Rode loper voor jongeren.  

Provincie Gelderland geeft 4 miljoen euro steun aan zes arbeidsmarktregio’s om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken die door de coronacrisis zijn ontstaan. Samen sloegen de zes Gelderse regio’s  de handen ineen met een plan van aanpak voor werk(behoud). Om de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, die door de coronacrisis wordt vergroot, in te dammen. De provincie gaf 1 september groen licht op het plan. In de Achterhoek komt focus op jongeren tussen 16 en 27 jaar aan het werk te krijgen, – te houden of om te scholen.

 Jongeren onevenredig hard getroffen
Jongeren tot 27 jaar worden onevenredig hard getroffen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Met verlies van baan, het niet kunnen starten met werken na studie of geen stage- of afstudeerplek kunnen vinden. In de Achterhoek hebben we de nodige paden uitgezet om deze doelgroep op de werkvloer te houden of te verwelkomen. Met de extra financiële steun van de provincie wordt ingezet op twee lijnen; werk-naar-werk-trajecten en snelle omscholing én het beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen.

Rode loper voor jongeren in de Achterhoek
In nauwe samenwerking werken we aan het aanbieden van stages, leerwerkplekken en jongerenwerving. In een jongerenloket wordt alle bestaande dienstverlening  gebundeld, voordat aanvullende dienstverlening wordt ontwikkeld. Het doel is het zo structureel mogelijk verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van jongeren. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat het behalen van een startkwalificatie voorrang krijgt op vinden van werk op korte termijn. Wanneer het kan, worden beiden speerpunten uiteraard gecombineerd. Jongeren kunnen ondersteund worden met een voucher waar nodig. Het initiatief sluit aan bij de ZEG-campagne; www.zegachterhoek.nl. Dé digitale toegangspoort tot school en werk voor Achterhoekse jongeren tussen 16 en 27 jaar.

Het plan van de Rode loper voor jongeren is een goede aanvulling op initiatieven waar we in de Achterhoek ook al samen aan werken zoals Smarthub, Techniekdagen, Week van de Techniek en Technieklokalen, Talententuin.