Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens komen anders reizen-maatregelen.

Samen aan de slag: regio Arnhem Nijmegen beter bereikbaar

Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen, provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hebben samen met het bedrijfsleven in de regio overeenstemming bereikt over de uitvoering van de duurzame gedragsaanpak onder de noemer Slim & Schoon Onderweg. Om de bereikbaarheid in de regio Arnhem en Nijmegen te verbeteren, zetten zij de komende jaren een breed pakket van zeventien gedragsmaatregelen in. Hiervoor is een budget van € 4,3 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij werken partners uit het bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen in de regio samen.

Regiomanager VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, Tjerry Verhoeven: “Het rivierengebied, dat onze leefomgeving enorm verrijkt, geeft ons ook infrastructurele uitdagingen. Verkeer moet namelijk altijd over het water. Een breed maatregelenpakket, waar ondernemersverenigingen in de regio over hebben kunnen meedenken, is daarom zeer belangrijk. Slimmer, schoner en anders onderweg, dat is waar we op inzetten samen met de partners in de regio. Waarbij o.a. de  A12 de volle aandacht krijgt. Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor een goed ondernemersklimaat. Mijn oproep is daarom: Ga in gesprek met onze mobiliteitsmakelaar en laat je ondersteunen in je vragen rondom bereikbaarheid, mobiliteit en vitaliteit!”

Anders reizen stimuleren
In 2020 starten diverse acties om slimmer en duurzamer reizen in de regio mogelijk te maken:
Voor het verbeteren van de doorstroming op de A12 tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens zetten de partners, onder aanvoering van Rijkswaterstaat, met het motto ‘A12 Anders Reizen’ een pakket aan maatregelen in. Hierbij werken de betrokken gemeenten, provincie Gelderland, VNO-NCW Midden, werkgevers langs de route en Rijkswaterstaat nauw samen. Onderdeel van dit pakket is de inzet van een mobiliteitsmakelaar en een logistiek makelaar die bedrijven helpen om hun medewerkers en hun logisitieke stromen slimmer en schoner te laten verlopen.

De succesvolle campusaanpak in Heijendaal breiden we uit naar de campussen CWZ/Noviotech in Nijmegen en campus Arnhem. De doorstroming en verkeersveiligheid in deze economische kerngebieden verbeteren we daarmee. Dat doen we bijvoorbeeld door Slim te roosteren (spreiden van roostertijden) maar ook door het stimuleren van fietsen, ov-gebruik en samenrijden.

Werken aan schonere binnensteden door het inzetten van elektrische voertuigen voor het bevoorraden van bedrijven en winkels, door gebruik te maken van logistieke hubs buiten het centrum. Voor inwoners realiseren we in 2020 dertien eHUBS voor de stimulering van elektrische deelmobiliteit zoals fietsen, bakfietsen en auto’s.

Onder de noemer Slim & Schoon Onderweg werken partners in de regio Arnhem Nijmegen samen om de bereikbaarheid te verbeteren.