Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Samen d’ran

Nederland staat voor het oplossen van grote vraagstukken zoals de coronacrisis, de woningnood en de problematiek rond stikstof en droogte. Maar een nieuwe bestuurscultuur in Nederland is misschien wel één van de belangrijkste opgaven voor het nieuwe kabinet. Dat schrijft de Achterhoek in haar brief aan de informateur, die treffend door overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld is ondertekend. In de brief aan de informateur en onderhandelaars doet de Achterhoek verder een aantal concrete tekstsuggesties die een nieuw kabinet zo in het regeerakkoord kan copy-pasten.

Investeer in regionale infrastructuur voor betere woonbalans in Nederland
De Achterhoek wil het Rijk helpen meer balans te brengen in de verdeling van wonen en werken in Nederland. Zeker voor de steeds groter wordende groep Nederlanders die vaker vanuit huis werken en belang hechten aan ruimte en een groene woonomgeving kan de regio een bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave van het land. Daar staat wel een investering in infrastructuur tegenover: “Verlenging van de A15 en verbreding van de N18 zijn hard nodig als schakels tussen A12 en A1, om noord, zuid, oost en west optimaal te verbinden. Daarnaast vragen we om de investeringen over spoor via de RegioExpres”.

Experimenteerregio voor gezondheidszorg, kringlooplandbouw en brede welvaart
De Achterhoek doet op meerdere thema’s een aanbod aan het Rijk als experimenteerregio en biedt de toekomstige regering de helpende hand op onderwerpen als regionalisering van de gezondheidszorg en om de kringlooplandbouw in samenhang met grote opgaven als droogte en stikstof aan te pakken. Ook in het koppelen van de Sustainable Development goals aan de regionale economische groei en brede welvaart wil de Achterhoek samen met het Rijk optrekken om in monitoring en beleidsontwikkeling tot een nieuw instrumentarium te komen.

Klik hier om de volledige brief te lezen.