Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Samen werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen

Ruimte om te ondernemen is voor ondernemers van groot belang. Aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijventerreinen leveren daar letterlijk een belangrijke bijdrage aan. Net als een goede bereikbaarheid en het wegnemen van knelpunten op het gebied van de energietransitie, circulariteit en duurzaamheid. Belangrijk is om concrete doelen te formuleren en resultaten te behalen. Vanuit VNO-NCW Midden zetten we diverse projecten op en ondersteunen we initiatieven rondom het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

In Lochem loopt nu een project als onderdeel van het programma TBBT RegioDeal van de CleanTech Regio. Onder leiding van Marc Mobach, beleidsmedewerker gemeente Lochem, wordt gewerkt aan mogelijkheden voor lokale energiebronnen op het bedrijventerrein dat als een zone langs het Twentekanaal ligt. Hier staan enkele grote industriële complexen en is een grote diversiteit aan bedrijven gevestigd.

De eerste grote stap die is gezet is een haalbaarheidsonderzoek naar het lokaal benutten van zonnestroom uit een nog aan te leggen zonnepark. Dit haalbaarheidsonderzoek ziet er positief uit en de betrokken partijen zijn nu in gesprek met elkaar. Een tweede kleinere stap is gezet door het geven van een onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid en toepasbaarheid van windmolens op het industrieterrein. Het onderzoek is vooral gericht op kleinschalige windmolens. De derde stap is een voorgenomen onderzoek naar de mogelijkheden van zon op dak. In samenwerking met de Industriële Kring Lochem en de lokale energiecoöperatie LochemEnergie worden hier dus goede eerste stappen gezet.

Mocht je meer willen weten over dit project of andere projecten, neem dan contact op met:

Fokko Gjaltema, Programmamanager TBBT: gjaltema@vno-ncwmidden.nl