Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Samenwerken in en met de regio Zwolle

Mijn naam is Gerrit-Jan Hagedoorn en ik ben eigenaar van Vakantiepark Beerze Bulten te Beerze, in het Vechtdal. Daarnaast ben ik lid van het bestuur van VNO-NCW regio Zwolle. Hier houd ik me met name bezig met de portefeuilles vrijetijdseconomie en de Human Capital Agenda zoals dat zo mooi heet.

De komende jaren gaat er veel op ons afkomen zoals de energietransitie, vergaande digitalisering en de circulaire economie. Voor bedrijven in het MKB zijn dit enorme uitdagingen en voor sommigen wellicht een ver-van-hun-bed-show. Ook in de vrijetijdeconomie krijgen we hiermee te maken. Trends volgen elkaar in rap tempo op en onze gasten worden kritischer. Wij zien bijvoorbeeld dat de Duitse gast ons steeds beter weet te vinden en de Duitse gast is kritisch kan ik u zeggen.

Enkele jaren geleden zijn we een samenwerking gestart door een initiatief van Euregio samen met een aantal Gelderse en Overijsselse bedrijven met als doel om van elkaar te leren en gezamenlijk de Duitse markt te bewerken. Waar voorheen de Duitse gast op veel bedrijven nauwelijks een rol van betekenis speelde, zien we dat deze nu een significant aandeel in het aantal overnachtingen inneemt. En vooral in de schouderperiodes waar nog voldoende capaciteit op de parken aanwezig is. Mooi voor ons als ondernemers, want het resulteert in een hogere bezetting, mooi voor de regio want de plaatselijke middenstand en horeca profiteren ervan en het zorgt voor werkgelegenheid waardoor we medewerkers wat meer kunnen bieden dan alleen werk in de zomermaanden.

Ik ben ervan overtuigd dat we dit resultaat alleen door samenwerking hebben kunnen bereiken. Daar ligt mijns inziens de kracht van onze regio. Ook als het gaat om de onderwerpen van de toekomst zoals de energietransitie, digitalisering of circulaire economie. Samenwerking en elkaar opzoeken in de netwerken is daarbij heel belangrijk, dus laten we dat dan ook vooral met z’n allen blijven doen.

Vriendelijke groet,

Gerrit-Jan Hagedoorn