Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Samenwerking voor een goed ondernemersklimaat

Als voorzitter van VNO-NCW Achterhoek ben ik trots op de triple helix samenwerking met 8RHK Ambassadeurs, een samenwerking die nu 5 jaar bestaat in deze vorm. In die triple helix is het bestuur van VNO-NCW Achterhoek goed vertegenwoordigd: een bestuurslid aan elk van de zes thematafels en twee bestuursleden in de Achterhoek Board. Daarnaast vervul ik als voorzitter de functie van vice-voorzitter in de Achterhoek Board en hebben we een goede afstemming met de Achterhoekse industriekringen om de stem van de ondernemer te laten horen. We gaan de goede kant op met de samenwerking en dat is ook hard nodig gezien alle uitdagingen waar ondernemers mee te maken krijgen. We kennen veel kleinere mkb-bedrijven die veel voor de kiezen krijgen: een krappe arbeidsmarkt met ontgroening en een dubbele vergrijzing, de opgave van energietransitie en circulair ondernemen, onvoldoende goede bereikbaarheid van de regio, tekort aan woningen, financieringsvraagstukken en de onrustige geopolitieke situatie.

We hebben vanuit VNO-NCW Midden goede projecten om mkb-ondernemers te ondersteunen. In de Achterhoek bijvoorbeeld het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek of HR Support MKB Achterhoek. Ook de Regiodeal is weer ingediend en kan ons helpen om goede projecten voor Achterhoekse bedrijven op te zetten.

In de regio zijn we goed bezig, maar de landelijke overheid moet nu in actie komen. Ondernemers willen wel, maar hebben wel duidelijkheid en een betrouwbare overheid nodig. Het is nodig dat er consistent beleid komt zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en daar hun plannen en investeringen op kunnen baseren. Vermindering van regeldruk en aandacht voor de regio zoals benoemd in het rapport “Elke regio telt”. Dat zijn thema’s waar we ons vanuit VNO-NCW Midden op alle niveaus voor moeten inzetten, natuurlijk naast de vier lobbyspeerpunten die we vanuit VNO-NCW Midden hebben geformuleerd.
Door samen op te trekken kunnen we vanuit de verschillende regio’s onze stem richting de (landelijke) politiek laten horen en de belangen van onze leden behartigen. Zo zorgen we samen voor een goed ondernemersklimaat en tevreden leden zodat onze mooie vereniging kan groeien en bloeien.

 

Koen Knufing
Voorzitter VNO-NCW Achteroek
(k.knufing@marku.nl | https://www.linkedin.com/in/koen-knufing-29510511/