Saxion StadsLAB 2023 Klimaatadaptie & Energietransitie

Vanuit VNO-NCW Achterhoek zijn we betrokken bij verschillende initiatieven om jong talent te behouden of aan te trekken voor de Achterhoek, waaronder ook onze bestuurlijke vertegenwoordiging in Smarthub. In dat kader attenderen we je op het initiatief Stadslab Bootcamp. Onderstaand en in de bijlage tref je meer informatie.

4 september aanstaande zal Saxion weer zijn Stadslab Bootcamp draaien in onze regio. Dit betekent dat deze week zo’n 40-tal tweedejaars studenten voor het eerst aan de slag zijn met het uitwerken van een opdracht uit de praktijk en die uiteindelijk ook zullen presenteren. Dit jaar is de gemeente Winterswijk degene die de opdracht verzorgt. We stellen ondernemers in de regio ook graag in de gelegenheid om kennis te maken met de studenten. Het gaat om studenten van de richtingen Bestuurskunde, Stedenbouwkundig Ontwerpen, Ruimtelijke Ordening & Planologie en Klimaat & Management.

Deze kennismaking is mogelijk op:

  • 7 september tijdens de Barbecue vanaf 17.00 uur
  • 8 september tijdens de eindpresentatie van de opdracht. Vanaf 14.30 uur, Gemeentehuis Winterswijk. Zowel ondernemers als vertegenwoordigers van de onderzochte bedrijven terreinen rondom Winterswijk/Centrumgebied Winterswijk zijn van harte welkom.

Aanmelden
Wanneer je aanwezig wilt zijn bij één of beide onderdelen horen wij dit graag. Aanmeldingen kunnen naar: SmartHub – Remko ten Brinke, remko@smarthub.nl