Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst samenwerkingspartijen die opleiding en baan voor werkzoekenden in schoonmaak ontwikkelen

Schoonmaakbranche en ontwikkelbedrijf bieden opleiding en baan voor werkzoekenden

Extra leerwerktrajecten van start
Met de toekenning en start van Perspectief op Werk en het onderliggende strategische plan voor de regio Midden-Gelderland gaan de komende tijd allerlei projecten van start om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Een van deze projecten draait om een branchegerichte aanpak.

Samenwerking
Met de focus op bepaalde branches is er veel meer mogelijk in snelle scholing en gerichte begeleiding. Door een intensieve samenwerking te organiseren tussen het bedrijfsleven en een ontwikkelbedrijf, zoals Scalabor, komen er weer duurzaam werkende professionals bij. Zo leren werkzoekenden in zeven maanden een vak en bij gebleken geschiktheid hebben ze ook baangarantie.

70 leerwerkplekken schoonmaakbranche
Om dit mogelijk te maken bieden zeven schoonmaakbedrijven leerwerkplekken. Het gaat om Antonio Shining Places, CSU, Succes, Nederrijn, SMB Willems, Asito en Novon. Gezamenlijk stellen de bedrijven 70 leerwerkplekken beschikbaar.

Over Perspectief op Werk en Nederland Onderneemt Maatschappelijk!
Perspectief op Werk geeft een impuls aan mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Door intensieve samenwerking tussen publieke en private betrokkenen moeten goede matches ontstaan tussen werkzoekenden en werkgevers. Perspectief op Werk is getekend door werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de uitrol van Perspectief op Werk vorm te geven hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een landelijke projectorganisatie ingericht, ondergebracht binnen de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

Directeur van de nieuwe stichting is Martine Schuijer, voorheen arbeidsmarktdeskundige bij VNO-NCW Midden en projectleider Opnaarde100.000. Naast de aspecten zoals genoemd in dit artikel, werkt de projectorganisatie aan branche-specifieke afspraken en trajecten. Daarnaast zijn de regionale vertegenwoordigers van de beide verenigingen betrokken bij de regionale doe-agenda’s en de uitrol daarvan.

Wat is de doe-agenda?
Alle arbeidsmarktregio’s ontwikkelen een concrete, praktische aanpak. Daarin wordt beschreven hoe en met welke activiteiten werkzoekenden en werkgevers beter op kunnen aansluiten. De plannen moeten direct uitvoerbaar zijn en een zichtbare verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. De regio’s krijgen een miljoen per jaar vanuit het ministerie van SZW om hun ambities kracht bij te zetten.

Voor  meer informatie kunt u terecht bij Tjerry Verhoeven,  regiomanager VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen.