Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers verbindt!

Techniekpartners in de Achterhoek en Liemers hebben de handen ineengeslagen en willen werkgevers, werknemers en werkzoekenden praktisch ondersteunen op het gebied van scholing, het werven en behouden van technisch personeel en regelingen omtrent techniek. Als partners participeren vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, UWV, 8HRK Ambassadeurs, mbo en branche-onderwijs. VNO-NCW Achterhoek is een van deze deelnemers. Bijzonder is dat het actiegerichte netwerk in staat is snel te schakelen en te verbinden en zo maatwerkoplossingen voor werkgevers en werknemers gaat realiseren.

De techniekbranche – Maakindustrie, Bouw & Infra, Installatie en Metaal – kent in de Achterhoek en Liemers een grote vraag naar vakbekwaam personeel. Veel mkb-werkgevers hebben geen HRM-ondersteuning en zien door de bomen het bos niet meer in hun zoektocht naar personeel en ondersteunende subsidiemogelijkheden voor scholing. Ook voor werkzoekenden en werknemers is vaak niet helder waar zij terecht kunnen. Het Servicepunt Techniek biedt werkgevers en werknemers hulp.

Over dit onderwerp is een mooi artikel verschenen in Oost-Gelderland Business. Klik hier om het hele artikel te lezen.