Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Smart door de coronacrisis!

Covid-19 zet bedrijven en instellingen voor grote uitdagingen en is tegelijkertijd een enorme aanjager voor innovatie. Veranderen en vernieuwen kan van levensbelang zijn. De kennisinstellingen Universiteit Twente, hogeschool Saxion, ROC van Twente en Aventus doen in samenwerking met VNO-NCW Midden de volgende oproep aan bedrijven en instellingen: maak gebruik van studenten, in de vorm van projecten en stages, om je innovatiekracht te vergroten. Dit aanbod is gebundeld in één loket: Novel-T SMART. Het team achter dit loket helpt bij het finetunen van de opdracht en het matchen van de juiste studenten.

In Deventer was het initiatief om bedrijven in crisis te koppelen aan studenten al gestart door Saxion, Aventus en VNO-NCW Stedendriehoek. Pascal Hulsegge, bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek licht toe: “Vanuit VNO-NCW Stedendriehoek werken we intensief samen met ondernemers, de gemeente Deventer en onderwijsinstellingen in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Vooral nu tijdens de coronacrisis! Uit contact met onze achterban bleek de behoefte aan extra kennis en expertise om slim door de coronacrisis te komen. Anderzijds, kampte het onderwijs met het wegvallen van stages en zochten zij manieren om studenten toch praktijkervaring in het werkveld op te laten doen.”

Handen ineen geslagen
Saxion, Aventus en VNO-NCW Stedendriehoek hebben vervolgens de handen ineen geslagen om multidisciplinaire studententeams te koppelen aan vraagstukken van bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen. “Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven krijgen beschikking over extra creativiteit en executiekracht, terwijl dit studenten de mogelijkheid biedt op een vervangende opdracht voor weggevallen (afstudeer)stages”, vertelt Hulsegge. Om ook ondernemers en organisaties in de regio Twente te helpen, is de samenwerking verder uitgebreid naar het ROC Twente en de Universiteit Twente.

Studenten zoeken praktijkervaring
Naast bedrijven en instellingen ondervinden ook studenten de uitdagingen van de huidige crisis. Velen hebben door Covid-19 nog geen afstudeerproject, praktijk- of stageopdracht kunnen vinden. Het geleerde in de praktijk brengen is een belangrijk onderdeel van diverse studies. Daarom roepen de kennisinstellingen via Novel-T SMART bedrijven en instellingen op om hun knelpunt en innovatievraag juist nu bij studenten neer te leggen. Dit kan gemakkelijk bij het SMART Match Team op smartdoordecrisis.nl.

Hoe het werkt
Bedrijven of instellingen die graag een knelpunt willen oplossen of een kans zien om te vernieuwen, nemen contact op met het SMART Match Team. In dit team zitten contactpersonen vanuit alle vier de instellingen en vanuit Novel-T SMART. Zij helpen bij het aanscherpen van de vraag, wanneer en door welke studenten deze vraag het beste opgepakt kan worden en op welke manier. De oplossing kan verschillende vormen hebben: een stageplek, een teamopdracht of zelfs een mix van studenten van deze kennisinstellingen die werken aan een opdracht. De studenten worden door het SMART Match Team via de opleidingen geworven.

Lopende opdrachten die al zijn ingediend
Via bestaande contacten zijn er al een aantal opdrachten bij het loket binnengekomen. Zo heeft de Lebuïnuskerk in Deventer een opdracht ingediend over virtuele rondleidingen. FC Twente en Heracles hebben de vraag gesteld om scenario’s uit te werken rondom het spelen van wedstrijden de komende maanden. Ook het Ondernemershuis Deventer heeft al vragen geformuleerd over nieuwe werkwijze en businessmodellen.

Mede mogelijk gemaakt door diverse partners
Het initiatief SMART door de crisis is tot stand gekomen in samenwerking met de kennisinstellingen en de volgende partners: Ondernemend Twente, VNO NCW-Midden, Rabobank Enschede-Haaksbergen, DEP (Deventer Economisch Perspectief), Ondernemen 055 en De Persgroep.

Novel-T
Novel-T helpt nieuwe bedrijven starten met vernieuwende ideeën of baanbrekende uitvindingen en bestaande organisaties vernieuwen. Novel-T SMART is de schakel tussen het regionale bedrijfsleven en studenten om innovaties te versnellen. Het loket helpt met het verscherpen van de innovatievraag van bedrijven en de vertaalslag naar een studentenproject.

Vragen voor SMART door de crisis kunnen worden ingediend op  www.smartdoordecrisis.nl