Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Barneveld, 220519 - Foto Ruben Meijerink / APA FOTO Knooppunt A1 A30 bij Barneveld

Sober+ voorkeur voor minister voor knooppunt A1/A30

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting Sober+. Hiermee volgt zij het advies van de bestuurlijke partners provincie Gelderland en gemeente Barneveld en de Regio Foodvalley. Voordat de minister een voorkeursalternatief kan vaststellen, is eerst verdere uitwerking van Sober+ nodig. Het besluit over een voorkeursalternatief verschuift daardoor naar begin 2021.

Hans van Daalen, wethouder gemeente Barneveld en Engbert Stroobosscher, bestuurlijk verantwoordelijk voor thema Mobiliteit van Regio Foodvalley zijn vanaf het begin betrokken bij knooppunt A1/A30. Wethouder Hans van Daalen: “Met de voorkeur van de Minister voor Sober+ krijgen we een toekomstbestendig knooppunt A1/A30. Voor de gemeente Barneveld en Regio FoodValley is dit knooppunt een van de belangrijkste voor een goede bereikbaarheid van de regio. De doorstroom en de veiligheid van het verkeer zal sterk verbeteren ten opzichte van de huidige situatie”.

Tussenstap in de besluitvorming

De bestuurlijke voorkeur is een tussenstap in de besluitvorming. Voordat de minister een voorkeursalternatief kan vaststellen, is eerst verdere uitwerking van Sober+  nodig. Wethouder Engbert Stroobosscher is blij met de voorkeur: “Wij zijn blij dat de minister haar voorkeur heeft uitgesproken voor oplossingsrichting Sober+. Hiermee volgt de minister het advies van de bestuurders van Regio Foodvalley, gemeente Barneveld en de provincie Gelderland. De doorstroom van het verkeer op het knooppunt A1-A30 is van groot belang en zorgt voor een goede bereikbaarheid van de noordelijke kant van de regio en is daarmee belangrijk voor de gehele Regio Foodvalley”.

Hans van Daalen vervolgt: ”Het traject kent een lange geschiedenis en er is in het afgelopen jaar echt heel hard gewerkt door het ministerie, de gemeente Barneveld, Regio FoodValley en bestuurlijke partijen om te komen tot deze oplossing. We zijn dan ook erg blij met deze keuze door de minister en we kijken er naar uit om zo snel mogelijk met de aanpak van knooppunt A1/A30 te beginnen”.

Vaststelling en bestuursovereenkomst

Door de aanvullende uitwerking van Sober+ verschuift de vaststelling van een voorkeursalternatief naar begin 2021. Deze uitwerking heeft tot doel te onderzoeken of Sober+ voldoende bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Sober+ zorgt voor een betere doorstroming op de A1 en A30. In deze oplossingsrichting blijft de aansluiting met de N301 grotendeels behouden.

Bas Hoogeboom is vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voorzitter van het Directeuren-overleg van de MIRT-Verkenning. “Nu blijkt dat er nog verdere uitwerking van Sober+ nodig is, gaan we daar zorgvuldig mee om”, vertelt Hoogeboom. “We willen snelheid, maar vooral een oplossing die voor de toekomst voldoet. De vaststelling van een voorkeursalternatief staat nu gepland voor begin 2021 en markeert het einde van de verkenning”.

Naar verwachting ondertekenen de bestuurders dan ook een bestuursovereenkomst voor de volgende fase, de planuitwerking. In deze overeenkomst leggen het Rijk, de provincie Gelderland, Regio Foodvalley en de gemeente Barneveld de afspraken en verplichtingen vast voor de planuitwerking en de realisatie van de A1-A30.

Bron: regiofoodvalley.nl