Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Start voorbereidende onderzoeken ViA15; 20 april 2020

Aannemer GelreGroen start in opdracht van Rijkswaterstaat vanaf maandag 20 april 2020 met voorbereidende onderzoeken voor de doortrekking van de snelweg A15 en de verbreding van de snelwegen A12 en A15 (ViA15).

De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in het hele projectgebied van ViA15: op de snelweg A12, de snelweg A15, op lokale wegen in Zevenaar en Didam en in het zogenaamde vrije veld. Weggebruikers zullen slechts beperkte hinder ondervinden van de onderzoeken.

Verschillende onderzoeken

GelreGroen gaat onder meer bodemonderzoeken, asfaltboringen en milieukundige onderzoeken uitvoeren. Ook worden proefsleuven gegraven en peilbuizen geplaatst.

Waardevolle informatie

De onderzoeken geven GelreGroen waardevolle informatie over ondergrondse kabels en leidingen, de bodemgesteldheid en de staat van de (snel)wegen. De aannemer gebruikt deze informatie om het ontwerp van de weg tot in detail uit te werken. Een kabel of een leiding kan op een plek waar in het ontwerp de pijler van de brug is bedacht, bij de uitvoering vertraging geven of voor problemen zorgen als daar niet van tevoren rekening mee is gehouden.

Daarnaast wil GelreGroen voorkomen dat er tijdens de bouw invloeden van trillingen ontstaan op de bestaande Betuweroute, A12 en A15. Om een juiste inschatting van risico’s te kunnen maken, is het van groot belang om te weten wat de samenstelling van de ondergrond is.

Hinder A12 en A15

In de periode van dinsdag 28 april tot en met woensdag 27 mei 2020 ondervindt het verkeer op de snelweg A12 tussen de IJsselbrug en knooppunt Oud-Dijk in beide richtingen beperkte hinder. GelreGroen sluit dan van maandag tot en met donderdag tussen 22.00 en 05.00 uur 1 rijstrook af om asfalt- en bodemonderzoeken uit te kunnen voeren. Op de A12 wordt ook tijdelijke verlichting aangebracht. Dit gebeurt in de periode tussen maandag 20 april en dinsdag 28 april, overdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Hierbij wordt gewerkt vanaf de vluchtstrook.

In de periode van maandag 18 mei tot en met woensdag 1 juli 2020 vinden nachtelijke werkzaamheden plaats op de snelweg A15 tussen knooppunten Ressen en Valburg. Ook dan wordt van maandag tot en met donderdag tussen 22.00 en 05.00 uur 1 rijstrook afgesloten. Zowel tijdens de onderzoeken op de A12 als op de A15 wordt het verkeer via 1 rijstrook met een snelheidsbeperking van 70 km/h langs de werkzaamheden geleid.

Afsluitingen op- en afritten aansluiting Elst

De op- en afritten in aansluiting Elst worden op de volgende dagen tussen 20.00 en 05.00 uur om de beurt afgesloten:

  • donderdag 4 juni afrit Elst (vanaf Rotterdam)
  • woensdag 10 juni oprit Elst (richting knooppunt Ressen)
  • woensdag 17 juni oprit Elst (richting Rotterdam)
  • donderdag 18 juni afrit Elst (vanaf knooppunt Ressen)

Hinder Zevenaar en Didam

Ook op de Hengelderweg en de Doesburgseweg (ter hoogte van het viaduct bij de Griethse Poort) in Zevenaar en bij het viaduct aan de Ravenstraat in Didam vinden vanaf maandag 20 april 2020 voorbereidende onderzoeken plaats. De werkzaamheden vinden plaats buiten de spits, van 09.00 tot 15.00 uur. Weggebruikers krijgen te maken met rijdende afzettingen. Op die manier kunnen de asfalt- en grondboringen veilig worden uitgevoerd.

Kortdurende maatregelen fietsverkeer

Gebruikers van de fietspaden langs de Hengelderweg, De Braak en de Doesburgseweg ter hoogte van de onderdoorgang Griethse Poort krijgen te maken met kortdurende verkeersmaatregelen zoals afzettingen, de inzet van verkeerslichten, verkeersregelaars en/of korte omleidingsroutes. Op deze plek wordt aan de weg en het fietspad gewerkt.