Subsidiekansen voor ondernemers

Het subsidielandschap is overweldigend. Als ondernemer is het goed om op de hoogte te zijn van nieuwe regelingen en subsidiekansen. Maar…waar begin je in dat oneindige landschap? VNO-NCW Midden helpt jou! Dankzij de medewerking van onze kennispartners Vindsubsidies en Venntiv delen we elk kwartaal in onze nieuwsbrief mogelijke subsidiekansen en regelingen met jullie. Bekijk hieronder het overzicht.

Nieuwe deadlines MIT 2023 bekend gemaakt
Ook in 2023 gaat het welbekende MIT-programma open. Het programma richt zich sinds enkele jaren op de kennis- en innovatieagenda’s van de Missies voor de toekomst. Projecten die kans willen maken op subsidiëring moeten bijdragen aan één van de 25 missies. Kijk hier voor meer informatie.

Wijzigingen in subsidieregelingen voor bevorderen van leren en ontwikkelen
Leren en ontwikkelen is een belangrijk thema voor ondernemers. In de huidige arbeidsmarkt moeten ondernemers hun medewerkers iets bieden om ze te binden en te boeien. Dit betekent vaak extra kosten maken om hierin te voorzien. Lees hier meer over enkele wijzigingen in voorwaarden van twee subsidieregelingen die ondernemers hierbij op weg kunnen helpen.

Veel geld voor ontwikkeling en demonstratieprojecten Energie en Klimaat
De afgelopen jaren heeft RVO met verschillende regelingen veel geld verstrekt voor projecten die bijdragen aan het realiseren van de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het gaat hierbij om projecten die zich richten op industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstraties. Het RVO verwacht de innovatieregelingen in 2023 opnieuw te kunnen open stellen voor nieuwe aanvragen.

Stimulering aanschaf bedrijfsauto’s werkt
Het aantal schone bedrijfsauto’s is in 2022 sterk toegenomen. Het afgelopen jaar heeft de overheid het aanschaffen van een volledig uitstootvrij voertuig nog aantrekkelijker gemaakt met de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s, oftewel SEBA. Hiermee is het aantal schone rondrijdende bedrijfsauto’s gestegen van 1.200 in 2014 naar 11.000 in 2022.

Circulaire Ketenprojecten – subsidiekans voor de circulaire ondernemer
Vanaf 23 maart tot en met 29 september 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten. De regeling biedt samenwerkende mkb-ondernemers, eventueel aangevuld met één groot bedrijf, de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Het is dus belangrijk zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen.

Nieuwe openstelling SDE++, extra kansen voor minder rendabele technieken
Vanaf 6 juni 2023 gaat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer open voor aanvragen. Deze regeling biedt een kans voor bedrijven en non-profitorganisaties die bezig zijn met duurzame energieprojecten, zoals het produceren van hernieuwbare energie of het toepassen van CO2-verminderende technieken. En goed nieuws! In deze nieuwe openstelling maken ook minder rendabele technieken meer kans op subsidie. Hiervoor is een specifiek budget gereserveerd. Het beschikbare budget voor deze openstelling bedraagt € 8 miljard. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Wees er dus op tijd bij!

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)
De Regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is gepubliceerd. Heb jij als mkb-ondernemer dusdanig hoge energiekosten dat deze minimaal 7% van de omzet bedragen? Dan kan je in aanmerking komen voor de TEK. Ondernemers kunnen subsidie met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 21 maart tot en met 2 oktober 2023.

Nieuwe DEI+ openstelling voor duurzame pilot- en demonstratieprojecten
Binnenkort is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten. Het DEI+ programma is een belangrijke stimulans voor bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Belangrijk is dat het project vernieuwend is en bijdraagt aan de verduurzaming van de energievoorziening. De maximale subsidie bedraagt €15 miljoen per project.