Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Subsidiekansen voor ondernemers

Het subsidielandschap is overweldigend. Als ondernemer is het goed om op de hoogte te zijn van nieuwe regelingen en subsidiekansen. Maar…waar begin je in dat oneindige landschap? VNO-NCW Midden helpt jou! In dit nieuwsbericht delen we informatie van o.a. onze kennispartners Vindsubsidies en Venntiv over mogelijke subsidiekansen en regelingen.

Digitale Transitie in maakindustrie
Vanaf 17 april 2024 gaat het nieuwe project INDUSTR_I4.0 van start in het kader van het programma Interreg Deutschland-Nederland. Dit project, gericht op het versnellen van de digitale transitie binnen de Nederlands-Duitse grensregio, biedt subsidie voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten met een omvang tot € 100.000 per project.

Ontdek internationale groeimogelijkheden met DHI-subsidie
Ben jij een ambitieuze ondernemer met de wens jouw bedrijf internationaal uit te breiden? Grijp nu jouw kans met de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) subsidie. Deze regeling biedt ondersteuning aan Nederlandse MKB-bedrijven en Caribische ondernemingen die hun zakelijke activiteiten willen uitbreiden naar buitenlandse markten. De regeling is momenteel geopend en blijft beschikbaar tot 31 december 2024. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen zolang er budget beschikbaar is.

LIFE 2024 Kansen
Heb je plannen om jouw bedrijf te verduurzamen of om innovatieve projecten te starten die bijdragen aan een beter milieu en klimaat? De oproepen voor 2024 binnen het Europees Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) zullen naar verwachting op 18 april 2024 worden gepubliceerd. Dit programma biedt verschillende mogelijkheden voor ondernemers om subsidie aan te vragen voor uiteenlopende projecten. Of je nu actief bent op het gebied van circulariteit, biodiversiteit, klimaatverandering, energietransitie of milieuverbetering, er zijn diverse oproepen waar jouw project onder kan vallen.

Nieuwe openstelling MIT Haalbaarheid in april
Goed nieuws voor iedereen die zich met innovatie en technologie bezighoudt! De MIT-Haalbaarheidssubsidie gaat begin april weer open, en biedt een geweldige kans om projecten een goede kick-start te geven. De regeling is bedoeld voor projecten die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. Belangrijk hierbij is dat het project aansluit op één van de vijf thema’s vanuit het Missiegedreven Innovatie en Topsectoren beleid: Energietransitie, Circulaire economie, Gezondheid en zorg, Landbouw, water en voedsel of Veiligheid.

Maatwerk in duurzame inzetbaarheid
De MDIEU-regeling biedt een kans voor sectoren en arbeidsorganisaties om maatwerkafspraken te maken omtrent duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. De regeling is bedoeld om de transitie naar een duurzame arbeidsmarkt te ondersteunen en biedt financiële steun voor verschillende soorten activiteiten die hieraan bijdragen.

DUMAVA-subsidie voor de verduurzaming van jouw maatschappelijk vastgoed
Na twee eerdere succesvolle rondes van de DUMAVA-subsidie komt er per 22 april 2024 een derde ronde van de DUMAVA-subsidie. Met een totaalbudget van € 237,5 miljoen, biedt deze regeling eigenaren van maatschappelijk vastgoed een uitgelezen kans om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Gezien de grote interesse verwachten we dat het budget ook dit jaar weer in één dag uitgeput is. Een tijdige voorbereiding is dus vereist!

Zevende call voor Internationale O&O-projecten
De zevende call van het Eurostars-programma, een initiatief dat Europees ondernemerschap bevordert door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) geleid door innovatieve mkb-bedrijven. Deze kans biedt een uitstekende gelegenheid om je grensoverschrijdende projecten te realiseren en je innovatieve ideeën naar een hoger niveau te tillen.

AanZET subsidie voor investeringen in schone zero-emissie trucks
Wil je investeren in zero-emissie trucks/vrachtauto’s en bijdragen aan de verduurzaming van de transportsector? Dan biedt de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET subsidie) kansen. Met de AanZET subsidie kun je financiële ondersteuning ontvangen om het prijsverschil tussen een traditionele dieseltruck en een milieuvriendelijke zero-emissie truck te verkleinen. Dinsdag 26 maart gaat de regeling weer open. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Afgelopen jaar was het budget voor AanZET op de eerste dag al ruim overschreven, snel handelen is dus van groot belang!

Commercialisering van Voedselinnovaties
Jonge bedrijven die zich richten op voedselinnovatie en de commercialisering producten en diensten willen versnellen kunnen gebruik maken van de Fast Track to Market 2024-oproep van EIT Food. Dit is een Europees consortium dat zich inzet voor de verbetering van het voedselsysteem. De oproep is gelanceerd om innovatieve startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het betreden van de markt.

Lopende subsidies

Subsidiekansen voor innovatieve mkb-ondernemers in Oost-nederland
Het Europese subsidieprogramma EFRO Oost 2021-2027 stelt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland.
Innovatieprojecten: Een regeling gericht op ondernemers met een slim en duurzaam idee die willen samenwerken met (andere) mkb-ondernemers, grootbedrijven en/of kennisinstellingen. Aanvraag indienen  tot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is). Kijk op: de regeling Innovatieprojecten.
Test- en demonstratiefaciliteiten: Deze regeling is voor het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen binnen TRL-niveau 6-8. Aanvraag indienentot en met 31 januari 2025 (zolang er budget beschikbaar is). Meer informatie: de regeling Test- en Demonstratieprojecten.

Duurzaam vervoer|
De Tweede Kamer is onlangs geïnformeerd over het toekomstige beleid voor duurzaam vervoer. Er is ruim €1,4 miljard beschikbaar voor een pakket aan maatregelen om de mobiliteitssector te verduurzamen. Deze subsidie is aan te vragen voor zeer diverse projecten. Onder meer van aanschaf van tweedehands elektrische auto’s tot registreren en monitoren van CO2-prestaties in het goederenvervoer.

Subsidieregeling laadinfrastructuur elektrische vrachtwagens
In toenemende mate zien we elektrische vrachtwagens op de weg. Waar het aantal laadpunten voor elektrische auto’s snel stijgt, blijft dit voor elektrische vrachtwagens nog achter. Daarom komen er twee subsidieregelingen om dit te stimuleren. Er komen twee regelingen waarbij de een zich richt op het publieke landschap en de andere op het private landschap. Beide regelingen zullen naar verwachting aan het begin van 2024 gereed zijn.

Voortzetting MIT-regeling
Ook in 2024 wordt het welbekende MIT-programma voortgezet. Het programma richt zich sinds enkele jaren op de kennis- en innovatieagenda’s van de Missies voor de toekomst. Projecten die kans willen maken op subsidiëring moeten bijdragen aan één van de 25 missies. Kijk hier voor meer informatie.

Circulaire Ketenprojecten – subsidiekans voor de circulaire ondernemer
Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen via de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten. De regeling biedt samenwerkende mkb-ondernemers, eventueel aangevuld met één groot bedrijf, de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,- per ondernemer. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Het is dus belangrijk zo snel mogelijk je aanvraag in te dienen.
Subsidie aanvragen: 4 april t/m 4 september 2024

Nieuwe DEI+ openstelling voor duurzame pilot- en demonstratieprojecten
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor innovatieve pilot- en demonstratieprojecten. Het DEI+ programma is een belangrijke stimulans voor bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Belangrijk is dat het project vernieuwend is en bijdraagt aan de verduurzaming van de energievoorziening.
Subsidie aanvragen: 21 november 2023 t/m 29 augustus 2024