Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

“Circulair ondernemen moet je doen vanuit een overtuiging”

Colubris Cleantech uit Winterswijk specialiseert zich in scheidings- en zuiveringstechnologieën in de drie deelgebieden ‘Water’, ‘Waste’ en ‘Bioresource’. Wat in 1984 begon als een eenmansbedrijf in de metaalverwerking is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevend en wereldwijd opererend bedrijf dat werk biedt aan 120 medewerkers.
Lees verder

VNO-NCW Midden heeft in een brief, mede namens brancheorganisaties Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland en TLN, gereageerd op het Statenvoorstel Nieuwe Energie Overijssel. Zowel ondernemers als huishoudens richten zich op een toekomst met nieuwe energie. Het programma Nieuwe Energie Overijssel is essentieel om dit te realiseren. We zijn vastbesloten hieraan bij te dragen.

Helaas zien we dat de samenwerking nu vooral tussen overheden plaatsvindt, zonder inbreng van ondernemersverenigingen. Dat is een gemiste kans. Daarom hebben we in onze reactie gepleit voor meer samenwerking en investeringen in de uitvoeringskracht van ondernemersverenigingen. We willen dat de provincie Overijssel zich als partner opstelt in deze samenwerkingsverbanden, ook met de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn vanuit het Rijk. Daarnaast wordt gewerkt aan het Nationaal Programma Energie Hubs, met een belangrijke rol voor de provincie. Ook hier pleiten we voor intensieve samenwerking met het bedrijfsleven op regionale schaal.

We zijn verheugd dat onze oproep positief is ontvangen. Er is een motie aangenomen met twee belangrijke verzoeken aan Gedeputeerde Staten:

  • Ga in gesprek met genoemde ondernemersverenigingen en bracheorganisaties in Overijssel en betrek hun achterban bij de verdere invulling van de programma’s.
  • Investeer in de uitvoeringskracht bij de georganiseerde bedrijven(terreinen).

Laurens de Lange, provinciaal voorzitter VNO-NCW Overijssel:

We zijn heel blij dat de Provincie Overijssel gehoor heeft gegeven aan onze gezamenlijke oproep. Deze stappen zijn cruciaal voor het succes van het programma en de toekomst van nieuwe energie in Overijssel. Door een intensieve samenwerking met de diverse brancheorganisaties, provincie en gemeenten kunnen we echt verschil maken en gestelde doelen behalen. Het is uiteindelijk een publiek-private opgave en goed dat de provincie op deze wijze ons deze rol toekent.”