Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

“Te veel focus op strategie belemmert kansen”

Groeien van een lokaal bedrijf naar een grote internationale speler gaat niet vanzelf. Het vereist kennis, een gezonde dosis zakelijk inzicht en een beetje lef. Bolk Transport uit Almelo kan hier over meepraten. André Pluimers, mede-eigenaar, vertelt over het bedrijf en de groei die ze de afgelopen jaren hebben meegemaakt.
Lees verder

VeluweVallei is een van de 9 regio’s van VNO-NCW Midden. Elke regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen en zich inzetten voor een economisch sterke regio. De voorzitter van het regiobestuur is lid van het algemeen bestuur VNO-NCW Midden. De komende maanden laten we je graag kennismaken met jouw regiobestuurders. Ditmaal met bestuurslid Wim Wijnholds. Hij stelt zich kort voor en beantwoordt 3 vragen die de redactie van deze nieuwsbrief aan hem heeft voorgelegd.

Aangenaam…Wim Wijnholds

Mijn naam is Wim Wijnholds, ik ben 60 jaar en woon in Horst (gemeente Ermelo). Ik ben directeur en oprichter van arbodienst Perspectief Groep BV.  Ik heb m’n liefde voor het in hun kracht zetten van werknemers en het ontwikkelen van een positief en resultaatgericht werkklimaat geleerd vanuit het P&O domein binnen een famieliebedrijf. Vanaf 2002 ben ik als ondernemer actief op het terrein van goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit van organisaties en mensen.

Daarnaast ben ik dus bestuurslid VNO-NCW regio VeluweVallei.

Waarom ben je ondernemer geworden?

In mijn vorige baan kwam ik er achter dat ik heel veel plezier had in het bewerkstelligen van interne en externe groei door slimmer en innovatiever te werken. Als ondernemer kan ik mijn kwaliteiten elke dag inzetten, ontwikkelen en we leveren als bedrijf een betekenisvolle bijdrage aan een vitaler werkend Nederland. Van je passie je bedrijf maken is geweldig. Ik houd ervan om samen met collega’s innovatieve oplossingen te bedenken die werken. Dat kan als ondernemer. Ik ben toch een soort dirigent.

Een tijd geleden werd ik ook gevraagd me aan te sluiten bij het bestuur van VNO-NCW VeluweVallei. Dit kwam voor mij precies op het goede moment, want ik was op zoek naar manieren om me ook wat meer bestuurlijk in te zetten. Binnen het bestuur ben ik vooral een klankbord. Ik denk mee en lever input die ik krijg van collega-ondernemers.

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor ondernemers op dit moment?

Er speelt heel veel tegelijkertijd in de omgeving waarin ondernemers willen ondernemen. Vanuit de overheid worden allerlei pogingen gedaan om (tegenstrijdige) belangen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, maar veel van die maatregelen pakken slecht uit voor het merendeel van de ondernemers. Of het nu gaat om de toenemende rapportageverplichtingen en de regeldruk, of over thema’s als netcongestie, CO2 uitstoot, vestigingsklimaat en bereikbaarheid. De ambtelijke oplossingen matchen te vaak niet met wat ondernemers nodig hebben. De krapte op de arbeidsmarkt en huisvestingsproblematieken hebben ook veel impact. Kortom: er zijn veel vraagstukken en uitdagingen waar we ons mee bezig houden.

Wat zie jij als de grootste kans voor ondernemers op dit moment?

Dat is het tegenovergestelde van het voorgaande. De complexiteit van alle thema’s biedt ondernemers ook kansen. Als je antwoorden vindt, uitwegen ziet en creatief bent, kan bijna elk probleem worden omgezet in een kans. Het vraagt om lef en visie om nieuwe wegen te vinden. De geschiedenis leert dat ondernemers daar goed in zijn. Door flexibel en adaptief te zijn kun je het verschil maken. Nieuwe antwoorden geven nieuwe kansen. Heel praktisch is investeren in slimme ICT- en AI-oplossingen een grote kans. Door die innovaties te omarmen, kunnen veel van de hiervoor genoemde uitdagingen en problemen omgezet worden in kansen. Ondernemers kunnen investeren in gezonde en productieve werkgemeenschappen waar medewerkers zich thuis en veilig voelen. Een goede basis geeft verrassend mooie resultaten.

 

Benieuwd hoe we ons inzetten voor de regio VeluweVallei en wie de overige bestuursleden zijn? Kijk dan hier. En in de volgende uitgave van de nieuwsbrief stelt een ander bestuurslid zich graag nader aan je voor.