Bijeenkomst EWRC: een kennismaking met Michiel Scheffer

Op 10 oktober aanstaande organiseren VNO-NCW Midden, VNO-NCW Brussel en Th!nk East Netherlands een bijeenkomst in Brussel tijdens de European Week of Regions and Cities. Wij nodigen ondernemers, (managing) directors, overheidsbestuurders, bestuurders van brancheverenigingen, regiobestuurders en bestuurders van grotere ondernemersverenigingen van harte uit om zich aan te melden voor deze bijeenkomst.
Lees verder

Vitale en gezonde medewerkers zijn van grote waarde voor bedrijven. Fitte werknemers zitten beter in hun vel, zijn duurzaam inzetbaar, geven minder verzuimkosten en kunnen meer ontspannen werken. Daar kunnen werkgevers aan bijdragen door aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Met als resultaat in het bedrijf meer inzet, meer plezier, meer productiviteit en meer rendement.

Daarom is VNO-NCW betrokken bij diverse initiatieven op dit terrein zoals bijvoorbeeld de samenwerking van VNO-NCW en MKB Nederland bij NL Onderneemt Maatschappelijk. Eén van de pijlers is vitaliteit.

Ook in de Achterhoek lopen diverse initiatieven om bij te dragen aan een gezonde regio. In dat kader informeren we je over de Rookvrij Challenge.

Voor nadere informatie zie bijgaande drieluik.