Bereik jouw toekomstige werknemer met je eigen podcast

Op zoek naar talent op de arbeidsmarkt? Via een podcastjournaal vertel jij jouw verhaal. Personeelskrapte is een uitdaging voor ondernemers. Daarom is het van belang om in te spelen op de veranderingen van deze tijd. Bereik de toekomstige werknemer op een laagdrempelige en eigentijdse manier en presenteer jezelf via een podcast!
Lees verder

Vitale en gezonde medewerkers zijn van grote waarde voor bedrijven. Fitte werknemers zitten beter in hun vel, zijn duurzaam inzetbaar, geven minder verzuimkosten en kunnen meer ontspannen werken. Daar kunnen werkgevers aan bijdragen door aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Met als resultaat in het bedrijf meer inzet, meer plezier, meer productiviteit en meer rendement.

Daarom is VNO-NCW betrokken bij diverse initiatieven op dit terrein zoals bijvoorbeeld de samenwerking van VNO-NCW en MKB Nederland bij NL Onderneemt Maatschappelijk. Eén van de pijlers is vitaliteit.

Ook in de Achterhoek lopen diverse initiatieven om bij te dragen aan een gezonde regio. In dat kader informeren we je over de Rookvrij Challenge.

Voor nadere informatie zie bijgaande drieluik.