Jaaroverzicht 2022

VNO-NCW Midden maakt zich sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Wij bieden een krachtig netwerk en organiseren ontmoetingen in de regio. Samen zorgen we dat de stem van de ondernemer te horen is. Bekijk in ons jaaroverzicht hoe we dat in 2022 samen realiseerden.
Lees verder

Vitale en gezonde medewerkers zijn van grote waarde voor bedrijven. Fitte werknemers zitten beter in hun vel, zijn duurzaam inzetbaar, geven minder verzuimkosten en kunnen meer ontspannen werken. Daar kunnen werkgevers aan bijdragen door aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Met als resultaat in het bedrijf meer inzet, meer plezier, meer productiviteit en meer rendement.

Daarom is VNO-NCW betrokken bij diverse initiatieven op dit terrein zoals bijvoorbeeld de samenwerking van VNO-NCW en MKB Nederland bij NL Onderneemt Maatschappelijk. Eén van de pijlers is vitaliteit.

Ook in de Achterhoek lopen diverse initiatieven om bij te dragen aan een gezonde regio. In dat kader informeren we je over de Rookvrij Challenge.

Voor nadere informatie zie bijgaande drieluik.