Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Technologieraad tekent ICT deal Gem. Utrecht

Op 15 april organiseerde de gemeente Utrecht de Dealmakersdag on het thema ‘Werk voor iedereen’. Op deze Dealmakersdag zetten Utrechtse bestuurders, directieleden en professionals van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden een beweging in gang.

Er zijn deals gesloten voor onder andere de sectoren bouw, zorg en ICT.

De Technologieraad Regio Utrecht, waar VNO-NCW provincie Utrecht onderdeel van uit maakt, tekende de deal voor ICT, samen met onder andere Vodafone Ziggo, Universiteit Utrecht, UtrechtInc., ROC Midden Nederland, Hogeschool Novi, Hogeschool Utrecht, T-Systems.

Voor ons is dit van belang omdat digitalisering in alle sectoren zichtbaar is en een steeds nadrukkelijkere rol krijgt. Hiermee gaat ook een tekort aan ICT talent en digitale vaardigheden ontstaan. Door deze samenwerking met andere bedrijven, de gemeente en opleiders (zowel publiek als privaat) willen we proberen in een zo vroeg mogelijk stadium een oplossing te bieden.

Deze deal bestaat uit 3 pijlers:

Tech community

De Tech Community Utrecht is de verbindende kracht tussen alles wat groeit en bloeit rondom Tech in de regio Utrecht. De community staat open voor iedereen, faciliteert ontmoeting en stimuleert aansluiting. Het is de drijvende kracht in groei en ontwikkeling van individuen, initiatieven en daarmee de Tech markt in de regio.

Het is de locatie waar je praktische toepassingen van Tech kunt ervaren en participeren in de ontwikkeling. Zo draag je bij aan het versterken van jezelf en van elkaar.

Instroom arbeidsmarkt:

Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de instroom naar de arbeidsmarkt zowel kwalitatief als kwantitatief vergroot wordt. Deze pijler richt zich op nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en op verbetering van samenwerking in de onderwijskolom

Zij-instroom

De komende drie jaren willen de aangesloten bedrijven, de gemeente, het UWV en de opleidingsorganisaties, 1000 werkzoekenden, werknemers in transitie en anderen in contact brengen met de tech sector én omscholen naar toekomstbestendige banen. Daarna is het streven om 500 mensen per jaar te begeleiden naar de arbeidsmarkt voor ICT.