Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Technologisch onderwijs kan niet langer zonder uw hulp

Wat draagt u bij aan het techn(olog)isch onderwijs van uw toekomstige personeel? Die vraag staat 11 maart 2019 centraal tijdens hét event voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid.

Hoezo dit event?
De vraag naar techn(olog)isch geschoold personeel wordt steeds urgenter. Eind vorig jaar waren er naar schatting van het UWV ruim 60.000 openstaande vacatures voor technische beroepen en meer dan 13.000 voor ICT. En deze aantallen nemen de komende decennia alleen maar toe als niemand actie onderneemt. Dit moment is niet zomaar gekozen:

  • de overheid stelt nu geld beschikbaar om het techn(olog)isch VMBO te versterken. Dit geld krijgen we alleen als het bedrijfsleven intensiever gaat samenwerken met het onderwijs
  • de Week van de Techniek en talloze andere promotie-activiteiten kunnen alleen nog worden georganiseerd als bedrijven, onderwijs en gemeenten de komende 4 jaar structureel bijdragen aan Platform Techniek

Tijdens de bijeenkomst op 11 maart aanstaande willen we met u nadenken over de noodzakelijke activiteiten die leiden tot eigentijds techn(olog)isch onderwijs dat afgestemd is op de eisen van het bedrijfsleven van nu en in de toekomst aansluitend op de mogelijkheden binnen de wensen en behoeften van jongeren. Hiervoor is een wederzijds commitment nodig om sámen het technisch onderwijs van de toekomst vorm te geven. Zo kunnen we gezamenlijk werken aan een gezonde toekomst voor bedrijven in onze regio.

Wees erbij!
Ben jij ondernemer of kom je uit het onderwijs? Of is jouw insteek die van de overheid? Dan ben je van harte uitgenodigd voor dit event.

Welke bijdrage lever jij aan het techn(olog)isch onderwijs van de (zeer nabije) toekomst? Laat het horen!

Heeft u vragen?
Neem contact op:

Programma
Vanaf 15:45 uur       Ontvangst
16:00 – 16:15 uur    Welkomstwoord dhr. Van Dijken, directeur Sprengeloo en penvoerder STO regio Apeldoorn
16:15 – 16:30 uur    De toekomst van het Platform Techniek door Pieter Mulder, voorzitter Platform Techniek Stedendriehoek
16:30 – 16:50 uur    Samenwerking tussen VMBO in de regio Apeldoorn en het technisch bedrijfsleven door Anouschka Zwart
16:50 – 17:30 uur    Een persoonlijk gesprek met jou, doe je mee?

Locatie
De Techniektoren, Sprengeloo, Sprengenweg 81 in Apeldoorn

Genodigden
Bedrijfsleven, onderwijsorganisaties en overheden uit de regio Apeldoorn – Epe – Voorst

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via wendy@soblom.nl.