Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Terugblik succesvolle Captain’s Dinners ‘Artificial Intelligence’

Artificial Intelligence (AI) is niet meer weg te denken in onze wereld. Het raakt steeds meer verweven in de organisatie en software waarmee men werkt. De samenwerking tussen mens en machine kan bedrijven veel opleveren. Denk aan het verhogen van arbeidsproductiviteit en het realiseren van kostenbesparingen, beter inzicht in klantgedrag en -behoeften en zelfs nieuwe business modellen.

In dat kader heeft afgelopen dinsdag 4 maart een Captain’s Dinner over Artificial Intelligence plaatsgevonden in Twente. Samen met partners van BOOST Smart Industry was VNO-NCW Midden, samen met NovelT betrokken bij de organisatie van dit diner.

Met als speciale gast Cees Oudshoorn, directeur VNO-NCW & MKB-Nederland (& voorzitter van de Nationale AI coalitie). Hij gaf drie belangrijke boodschappen mee over AI richting de aanwezige industriële ondernemers.

1. Geen positie in AI betekent welvaartsverlies

AI is niet een van de vele technologieën maar vergelijkbaar met elektriciteit en de stoommachine.

2. Nationale aanpak voor versnelling AI is noodzakelijk

De Nederlandse AI Coalitie is onze nationale aanpak, niet elke sector hetzelfde wiel laten uitvinden en het Nederlandse bedrijfsleven moet zich mobiliseren in verticals: eigen platforms.

3. Nederland moet koploper willen zijn en toonbeeld in de Europese AI stijl.

Bekijk hier de presentatie van Cees Oudshoorn.

Naast Cees Oudshoorn waren ook Raymond Wentink (eigenaar Singa) aanwezig die een bijzonder trackrecord heeft opgebouwd in het bedenken en realiseren van innovaties op het gebied van AI. En als derde spreker trad Timo Roestenberg (Business Unit Manager Robotic Systems Demcon) naar voren die in zijn presentatie blijk gaf van zijn passie voor AI door middel van een introductie van achterliggende principes van AI. Aan de hand van vision algoritmen en praktische toepassingen van AI werd het een en ander toegelicht.

In een serie van drie diners is er de afgelopen weken kennis opgehaald en gedeeld met industriële ondernemers. Met als doel vanuit het programma BOOST Smart Industrie goed aangehaakt te zijn bij de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van AI. Meer dan 60 ondernemers zijn in deze setting van de ronde-tafelgesprekken met elkaar het gesprek aangegaan over de kansen die kunstmatige intelligentie biedt voor hun eigen bedrijf.

Op basis van de input die is opgehaald bij de diverse gesprekken zal verder worden gewerkt aan de aanvullende acties en instrumenten (masterclasses, scans, etc.) die nodig zijn om AI verder toe te passen binnen de industriële bedrijven.

‘’Vanwege het belang van het thema Artificial Intelligence en het belang van de rol van de overheid hierbij is er recent vanuit VNO-NCW Den Haag een brief geschreven t.b.v. van het AO Kunstmatige Intelligentie en sleuteltechnologieën. In de brief worden punten beschreven die de Nederlandse positie op het gebied van kunstmatige intelligentie moeten versterken.

Meer informatie
Rob Oostermeijer, telnr. 06 – 535 173 88 of oostermeijer@vno-ncwmidden.nl