Foto: Jaap Baart Fotografie

Arbeidsmarkt en Onderwijs

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Werkgevers hebben continu te maken met een veranderende omgeving en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: nieuwe wetgeving en regels, een nieuwe generatie werknemers en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt initieert en organiseert VNO-NCW Midden projecten ( o.a. Op naar de 100.000), bijeenkomsten, Techniekdagen, onderzoeken e.a. en vertegenwoordigt werkgevers in platforms, regionale werkbedrijven e.d. Wij zijn voortdurend in gesprek met het onderwijs, overheden en onze leden over knelpunten en vooral: oplossingen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dé oplossing niet bestaat. Iedere economische regio heeft zijn eigen identiteit, manieren van samenwerking en specifieke arbeidsmarkt- en/of onderwijsproblemen. Per regio kijken we daarom naar de beste aanpak. Kijk op de pagina van uw regio voor bijzonderheden.

Banenafspraak

Werkgevers liggen voor op de afspraak om extra banen te creëren voor mensen met een beperking. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal 2019 58.544 extra banen gecreëerd. Dat is meer dan de doelstelling (55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting). In ons werkgebied nemen we een kwart van de extra banen voor onze rekening, wat veel is als je kijkt naar hoe de werkgelegenheid is verdeeld over Nederland. Met het programma Opnaarde100.000banen stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij inclusief ondernemen.

Of lees meer in de speciale uitgave van verenigingsmagazine Middelpunt.
Opnaarde100.000.nl

Cross Border Talent

Cross Border Talent is een project voor MKB-ondernemers uit alle branches die gevestigd zijn in de Euregio. Heeft u een strategisch vraagstuk dat gekoppeld is aan Duitsland (marktonderzoek, marktentree, een innovatieproject, enz.) en kunt u hierbij ondersteuning gebruiken van een Duitse student, dan is Cross Border Talent een uitgelezen kans voor u!

Techniekopleidingen

VNO-NCW Midden stimuleert de instroom in technische en technologische opleidingen, onder andere door het organiseren van vijf Techniekdagen. Locaties: Arnhem, Nijmegen, Liemers, Achterhoek en Bocholt. Totaal aantal bezoekers 2019: 25.000. Mogelijk gemaakt door meer dan 175 stands van bedrijven en onderwijspartijenHet resultaat voor leden is dat er een hogere instroom in technische opleidingen is, een sterker imago techniek en een betere afstemming met onderwijs.

Perspectief op Werk

De arbeidsmarktregio’s hebben vanuit het ministerie SWZ ieder 1 miljoen euro beschikbaar gekregen voor projecten om structurele werklozen aan de slag te krijgen. Bij VNO-NCW Midden gaat het om 11 arbeidsmarktregio’s (van de 35), 11 miljoen euro in 2019 + nog eens 11 miljoen in 2020. Wij zijn betrokken bij de actieplannen die worden of zijn opgesteld en bij veel van de uitvoerende projecten. De opdracht is, naast de actieplannen, de regionale werkgeversdienstverlening verder te versterken en te vereenvoudigen en de tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen. Dat is wat wij steeds hebben bepleit en waarvoor we ons blijven inzetten.

Meer informatie

Contactpersonen Arbeidsmarkt & Onderwijs:
Tjerry Verhoeven (regiomanager regio Arnhem-Nijmegen) en Wilma Elbertsen (regiomanager Achterhoek)

Contactpersoon Techniekdagen:
Tjerry Verhoeven (regiomanager regio Arnhem-Nijmegen en Rivierenland)

Contactpersoon Op naar de 100.000
Anneke Hafkamp