Foto: Jaap Baart Fotografie

Arbeidsmarkt en Onderwijs

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Werkgevers hebben continu te maken met een veranderende omgeving en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: nieuwe wetgeving en regels, een nieuwe generatie werknemers en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Voor een toekomstgerichte arbeidsmarkt initieert en organiseert VNO-NCW Midden projecten (Cross Border Talent, Op naar de 100.000), bijeenkomsten, Techniekdagen, onderzoeken e.a. en vertegenwoordigt werkgevers in platforms, regionale werkbedrijven e.d. Wij zijn voortdurend in gesprek met het onderwijs, overheden en onze leden over knelpunten en vooral: oplossingen.

Wij zijn ons ervan bewust dat dé oplossing niet bestaat. Iedere economische regio heeft zijn eigen identiteit, manieren van samenwerking en specifieke arbeidsmarkt- en/of onderwijsproblemen. Per regio kijken we daarom naar de beste aanpak. Kijk op de pagina van uw regio voor bijzonderheden.

Op naar de 100.000

VNO-NCW Midden stimuleert en ondersteunt ondernemers in de regio bij de uitvoering en invulling van de Banenafspraak: de afspraak om voor 2026 in de marktsector 100.000 banen extra te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen we met hulp van het project “Op naar de 100.000 banen”, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. Vanuit dit project zijn informatie, middelen en tools voor werkgevers beschikbaar. Of lees meer in de speciale uitgave van verenigingsmagazine Middelpunt.

Opnaarde100.000.nl

Cross Border Talent

Cross Border Talent is een project voor MKB-ondernemers uit alle branches die gevestigd zijn in de Euregio. Heeft u een strategisch vraagstuk dat gekoppeld is aan Duitsland (marktonderzoek, marktentree, een innovatieproject, enz.) en kunt u hierbij ondersteuning gebruiken van een Duitse student, dan is Cross Border Talent een uitgelezen kans voor u!

Techniekdagen

VNO-NCW Midden organiseert in samenwerking met diverse partners Techniekdagen in de Achterhoek, Arnhem, De Liemers, Nijmegen en Bocholt (Duitsland). Het regionale onderwijs en de lokale industriekringen leveren hun bijdragen aan deze dag.

Tijdens de Techniekdag komen jongeren van 8 tot 16 jaar op een speelse manier in aanraking met diverse vormen van techniek en kunnen ze deelnemen aan veel verschillende doe-activiteiten. Doel is om jongeren op een positieve manier vroegtijdig in aanraking te laten komen met techniek en Smart Industry, om zo het imago van technische beroepen en opleidingen te verbeteren.

Meer resultaten

  • Regeling Praktijkleren blijft gehandhaafd
  • Afspraken gemaakt over loondoorbetaling bij ziekte
  • Stevige samenwerking in de regio met Defensie – Field Lab Smart Base
  • In de Achterhoek zijn we ook betrokken bij diverse initiatieven om de knelpunten op arbeidsmarkt aan te pakken. Naast de Techniekdagen voor technisch personeel ook de Week van de Techniek, het project STERA voor het VMBO-onderwijs. Meer generiek voor de arbeidsmarkt betreft het SmartHub, Talententuin en het Diner Pensant om de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven te bevorderen
  • Regio’s zetten stevig in op Human Capital Agenda’s (oa regio Arnhem-Nijmegen, regio Zwolle – Tafel van Zwolle)
  • In 2018 afgerond: project Zorgboerderijen Rivierenland, waarbij zorgboerderijen uit de regio hebben bijgedragen om meer mensen werkfit te krijgen
  • Ook in de regio Stedendriehoek extra aandacht voor techniek. In oktober is actiepunt instroombevordering Technologieraad  vastgesteld. We zijn aan de slag.

Meer informatie

Contactpersonen Arbeidsmarkt & Onderwijs:
Ron van Gent en Hans Bakker

Contactpersoon Techniekdagen:
Tjerry Verhoeven, regiomanager Arnhem-Nijmegen

Contactpersoon Op naar de 100.000
Anneke Hafkamp