Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn belangrijk. Ze bieden letterlijk de ruimte om te ondernemen. Voor jou als ondernemer moet een terrein de goede condities bieden om te kunnen ondernemen met waardevast vastgoed. Vanuit het perspectief van de overheid hebben goed ruimtegebruik, (verkeers-) veiligheid, energietransitie, vergroening en waterveiligheid de aandacht. Samen maken deze onderdelen een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Bedrijventerreinen staan tegenwoordig weer volop in de belangstelling, vooral de verduurzaming ervan. In de provincies Gelderland en Overijssel is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Per bedrijventerrein kun je de situatie bekijken.
In Gelderland is dit onderzoek in 2019 uitgevoerd, in Overijssel in november 2020.

Extra geld in Overijssel
De provincie Overijssel trekt extra geld uit om snelle investeringen in bedrijventerreinen mogelijk te maken. Wij verwachten dat Provinciale Staten van Overijssel hiervoor in het eerste kwartaal van 2021 een regeling zullen vaststellen. Zodra meer informatie bekend is plaatsen wij dat op deze pagina.

Expertteam
In 2021 zet VNO-NCW Midden samen met brancheorganisaties, parkmanagementorganisaties en lokale bedrijventerreinen een expertteam op. Met dit expertteam bundelen we kennis op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed, gebouwmanagement, veiligheid en IT.  Het expertteam toekomstbestendige bedrijventerreinen ondersteunt ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties bij het maken en uitvoeren van plannen die de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen versterken.

Handreikingen voor verduurzaming
Duurzaamheid is een belangrijke pijler bij het toekomstbestendig maken en kwalitatief verbeteren van bedrijven en bedrijventerreinen. VNO-NCW Midden, MKB-Nederland en de provincie Overijssel hebben een handreiking gemaakt voor bestaande en nieuwe gebouwen. In de handreikingen is inzichtelijk gemaakt welke praktische maatregelen je kunt treffen aan je bedrijfspand, op je eigen kavel of op het bedrijventerrein. Ook wordt informatie gegeven over hoe je het beste kunt aansluiten op logische investeringsmomenten om meerkosten te beperken.

Download hier de handreiking “Bestaande gebouwen en terreinen”

Download hier de handreiking “Nieuwe gebouwen en terreinen”