Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Thematafels Versterking IJsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland organiseert de komende maanden een aantal digitale thematafels. Deze zijn onderdeel van het maken van plannen voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Het waterschap vraagt belanghebbenden en inwoners om mee te denken op specifieke onderwerpen die rond de IJsselmeerdijk spelen.

De eerste is ‘Recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarde’ op dinsdagmiddag 24 november. Je kunt je aanmelden via ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

De komende maanden organiseert het waterschap drie thematafels:
Dinsdag 24 november 2020, 13.30 – 15.30 uur:
Recreatie, cultuurhistorie en landschappelijke waarde

Woensdag 16 december 2020, 13.30 – 15.30 uur:
Energie en biodiversiteit/natuurontwikkeling

Januari 2021 (datum en tijd nog niet bekend):
Economische ontwikkeling en bereikbaarheid

VNO-NCW Flevoland is in gesprek met Waterschap Zuiderzeeland over een actieve rol bij de organisatie van de derde thematafel in januari over ‘Economische ontwikkeling en bereikbaarheid’.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de thematafels digitale bijeenkomsten. Na aanmelding (ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl) krijg je voorafgaand aan de thematafel een vergaderverzoek met daarin een link naar de digitale thematafel.

Meer informatie over het project en de thematafels vind je op www.zuiderzeeland.nl/ijsselmeerdijk.