To Deal or not to Deal…

Het is weer zover… op één en dezelfde dag kreeg ik te horen “het wordt niks” en “we gaan er mee door”. Zo gaat het wel eens vaker in de regio Arnhem & Nijmegen. Maar ons antwoord is: we gaan ervoor!

Momenteel zijn we in onze regio in triple helix verband (overheid, onderwijs en ondernemers) bezig om een Regio Deal voor elkaar te krijgen. Inzet is om 40 miljoen van het rijk bijgedragen te kunnen krijgen om minimaal 80 miljoen aan investeringen in onze regio te kunnen doen. Een aanzienlijk bedrag, maar tegelijkertijd ook een fractie van het bedrag dat nodig is voor de grote opgaves voor de energietransitie, bouw en arbeidsmarkt. Toch is een dergelijk bedrag wel een noodzakelijke katalysator om bepaalde projecten van de grond te krijgen.

Dit zijn de momenten waarop ik blij ben dat we al aan tafel zitten. In dit geval bij The Economic Board, onze triple helix organisatie die trekker is van de Regio Deal. Hier zit ook precies de kracht van VNO-NCW Midden. We zitten namelijk aan de bestuurlijke tafel(s) en denken mee met de lijnen, het proces en kunnen grote projecten van ondernemers naar voren schuiven.

De Regio Deal zorgt ervoor dat projecten rondom circulaire bouw, energievraagstukken op bedrijventerreinen en tekorten op de arbeidsmarkt worden aangepakt. Maar het gaat ook zorgen voor een betere samenwerking in de regio. En dat laatste heeft vooral een langdurig effect, dat zien we bijvoorbeeld in de Cleantech regio. Dus daar zetten we ons als belangenbehartiger voor in.

Als ondernemer weet je elke dag met successen en tegenslag om te gaan en direct in te spelen op veranderende omstandigheden, op basis van veel invloed die je zelf hebt. Bij overheden ligt dit speelveld een stuk complexer en in een triple helix samenwerking moet je daar constant rekening mee houden. Wat soms best wel even lastig is… Maar met onze stem en de acties die we ondernemen, zorgen we er mede voor dat we straks vóór de deadline een solide Regio Deal op papier hebben. Want, zoals ik al eerder aangaf: we gaan ervoor!

Ilko Bosman, Voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen