Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Toekomstbestendige bedrijventerreinen Gelderland

‘Werklocaties voor de toekomst moeten op een duurzame manier worden ingericht als het gaat om energie, klimaatbestendigheid en logistieke productiestromen’. Dat heeft de Provincie Gelderland als doel geformuleerd voor 2050 als het gaat om het thema Toekomstbestendige Gelderse Bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de energie-, klimaat- en circulaire transitie-ambities. Tegelijkertijd blijft de provincie Gelderland inzetten op het kwalitatief verbeteren van de fysiek-ruimtelijke inrichting en het herstellen van het marktevenwicht op bedrijventerreinen via regionale programmeringen. Tezamen bepalen deze duurzame, fysiek-ruimtelijke en sociaaleconomische aspecten de toekomstbestendigheid van een bedrijventerrein.

In Gelderland is het begrip toekomstbestendigheid verder uitgewerkt en ook zijn de Gelderse bedrijventerreinen in een nulmeting langs de lat gelegd om te kijken hoe toekomstbestendig zij nu zijn en waar de potentie ligt om toekomstbestendiger te worden. Daarbij zijn drie pijlers vastgesteld als basis voor de toekomstbestendigheid:

1. pijler duurzaamheid & gezond
2. fysiek-ruimtelijke pijler
3. de sociaaleconomische pijler

Naar aanleiding van dit onderzoek in Gelderland wordt nu ook in Overijssel gestart met een vergelijkbaar onderzoek. Ook daar is VNO-NCW Midden bij betrokken.

Klik hier voor het rapport ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen Gelderland’.

Contact:
Rob Oostermeijer, hoofd beleid VNO-NCW Midden, telnr. 06 – 535 173 88 of oostermeijer@vno-ncwmidden.nl