Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Voor ondernemers is het op dit moment een spannende tijd. Naast het bestrijden van de coronacrisis liggen er op het gebied van energietransitie, circulaire economie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en bereikbaarheid nog grote uitdagingen. Deze vraagstukken spelen onder andere op de vele bedrijfsterreinen waar ondernemers hun geld moeten verdienen. Juist nu is investeren in kwaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen belangrijk. Het draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat en behoud van vastgoedwaarde. We zijn daarom blij met de toenemende aandacht voor bedrijventerreinen.

Binnenkort (op donderdag 11 juni 2020 a.s., vanaf 11:30 uur) zal landelijk voorzitter VNO-NCW Hans de Boer het belang van de thematiek nog eens onderstrepen in een webinar. In dit webinar (toegankelijk voor ondernemers en bestuurders) zal ingegaan worden op het belang van een integrale aanpak waarbij wordt uitgegaan van een combinatie van drie perspectieven:

  • Toekomstbestendige bedrijvigheid: geef ruimte aan allerlei soorten bedrijven en creĆ«er een goed bereikbare, aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving;
  • Energietransitie: nieuwe vormen van opwekking, opslag en afzet van schone energie;
  • Duurzaam ruimtegebruik: ruimte geven aan groeiende bedrijven, inclusief betere benutting van bestaande ruimte en daar waar wenselijk functiemenging.

Ga hier naar meer informatie en aanmelden.

Vanuit VNO-NCW Midden wordt de uitdaging van het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen verder opgepakt in en met de Provincie Gelderland, Overijssel en Provincie Utrecht.