Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Twee derde Overijsselse bedrijfsleven kampt met wegvallen orders

26-6-2020 – Om snel en accuraat te acteren op de gevolgen van de Coronacrisis is goede input nodig van ondernemers die direct getroffen zijn. Daarom hebben VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en de Provincie Overijssel het initiatief genomen voor het Corona ondernemerspanel. Bijna 800 ondernemers hebben meegedaan aan het eerste Corona ondernemerspeiling. Tot 8 juni kon de enquête worden ingevuld. Na de zomervakantie vinden nog twee vervolgonderzoeken plaats.

Dit onderzoek biedt inzicht in de stand van zaken bij Overijsselse ondernemers. Dit is belangrijk om te bepalen hoe we gezamenlijk stappen kunnen zetten naar meer perspectief en herstel van de regionale economie. De massale deelname aan het ondernemerspanel betekent dat ondernemers aangeven dat er ingrijpende gevolgen in de economische structuur van Overijssel zijn.

Impact van Coronacrisis

Maar liefst 70% van de ondernemers geeft aan dat er sprake is van het wegvallen van orders acuut, maar ook op de lange termijn. Hiervan heeft de horeca het meest last. Ook verwacht 25% dat er problemen komen met de aanvoer van bijvoorbeeld goederen en grondstoffen. Dit zou kunnen betekenen dat er in het najaar ook in andere sectoren problemen komen.

Door de Coronacrisis worden door 60% van de respondenten investeringen uitgesteld, met name de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Vooral onder bedrijven met meer dan 250 werknemers speelt dit. Dit heeft zijn verdere uitwerking in de hele economische keten.

Landelijke noodmaatregelen veel gebruikt

Bijna 60% van de bedrijven maakt gebruik van de landelijke noodmaatregelen, zoals met name de NOW-regeling (36%) en de mogelijkheid tot uitstel van het betalen van belastingen (29%). Over de noodmaatregelen van de overheden zijn de ondernemingen gematigd positief. Over het algemeen lijken de regelingen voor de groep die er aanspraak op maakt goed toegankelijk en bieden ze verlichting, maar de vraag is of het voldoende is. Belangrijk is dat er maatwerk wordt getroffen. Bedrijven waarvan het nu nog relatief goed gaat maken zich zorgen over het najaar. Ook dan moeten er hulpmaatregelen beschikbaar zijn zo wordt aangegeven.

Voortbestaan kleine bedrijven in gedrang

Een kleine meerderheid van bedrijven met minder dan 10 werknemers verwacht dat de coronacrisis de voortzetting van hun bedrijf bedreigt. Hierbij worden ook gedwongen ontslagen niet uitgesloten. De sectoren horeca, detailhandel en sport en recreatie worden het hardst getroffen. Bij grote bedrijven (>250 medewerkers) blijft het omzetverlies veelal beperkt tot maximaal 20%.

Perspectief

De afgelopen maanden lieten zien dat de coronacrisis veel innovatie bij ondernemers naar boven heeft gehaald. Ondernemers zochten elkaar op en namen initiatief om concrete acties op touw te zetten: koop lokaal, online platforms, afhaal- en bezorgdiensten, etc. Veel bedrijven hebben een slag moeten maken naar verdergaande digitalisering. De overheden hebben dat op verschillende manieren ook ondersteunt.

De crisis gaat nu een nieuwe fase in. Per 1 juli komt er een verruiming van de maatregelen. Dit geeft ondernemers een beetje lucht. Maar ze zijn er nog niet. Na de zomer volgt opnieuw een peiling van de situatie bij het Overijsselse bedrijfsleven. De resultaten zullen gebruikt worden om effectief in te spelen op ondersteuningsmaatregelen aan ondernemers.

Bekijk hier het volledige rapport van het onderzoek, uitgevoerd door Right.

Contactpersoon

Hans Bakker, regiomanager MKB-Nederland, mob. 06-11351691