Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Tweede Ondernemerspanel Flevoland

Samen met provincie Flevoland, Flevoland Werkt!, Win4All Economic Board Flevoland, ontwikkelingsmaatschappij Horizon en MKB-Nederland Midden brengen wij in kaart wat de actuele impact is van de coronacrisis bij het Flevolandse bedrijfsleven. Input van ondernemers is essentieel om effectief te kunnen reageren op de gevolgen van deze crisis. Met alle partijen samen zullen we komen tot een krachtiger pakket en daardoor herstel. Elke ondernemer gaat hier profijt van hebben. Daarom doen we een beroep op jouw medewerking. Wij vragen je deel te nemen aan de tweede peiling van het Flevolandse Corona Ondernemerspanel.

Klik hier voor de vragenlijst.

 

Resultaten eerste meting
We zijn eind oktober met elkaar in gesprek gegaan over de resultaten tijdens het Flevoland Groeit Event en wij zien dat de resultaten van de eerste meting hebben geleid tot actie. De resultaten dienen dus als input voor de partijen, die samenwerken aan deze enquête. Zij betrekken de inzichten en resultaten uit deze enquête bij hun acties om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te herstellen. Je bijdrage is dus wederom van groot belang!

De enquête neemt maximaal tien minuten van je tijd in beslag en wordt komende maanden herhaald om de ontwikkelingen bij ondernemers te monitoren. Help ons daarbij: vul de enquête in en stuur hem door aan collega-ondernemers. Bedrijvenkringen vragen wij de enquête door te sturen aan de achterban. We proberen zo veel mogelijk ondernemers te bereiken.

Contactpersoon
Chris Lorist, VNO-NCW Midden
Rob Dal, VNO-NCW Midden