Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Uitkomsten onderzoek ‘Investeren in mensen’ in de Cleantech Regio Stedendriehoek

In een periode van 7 februari tot en met 8 april 2019 is er een marktonderzoek uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW Stedendriehoek en de Cleantech Regio. Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop ondernemers en werkgevers in de Stedendriehoek aankijken tegen strategisch HR-beleid, een leven lang ontwikkelen en de instrumenten die zij denken nodig te hebben, het onderzoek samengevat:

Huidige situatie

 • Ruim 40 procent van de bedrijven in de Cleantech-regio kampt op dit moment met een tekort aan werknemers. Dit tekort aan werknemers zorgt bij 93% van de bedrijven voor problemen in de huidige bedrijfsvoering. Een even grote groep geeft aan dat het tekort de groei van het bedrijf belemmert.
 • De belangrijkste oorzaak voor het tekort aan werknemers dat bedrijven ervaren, heeft betrekking op het aanbod van werknemers. Van de bedrijven met een tekort aan personeel heeft 40% moeite met het vinden van werknemers met het juiste profiel, maar ook onvoldoende aanbod van werknemers in het algemeen (23%) is een belangrijke oorzaak. Daarnaast geeft ruim een kwart van de bedrijven aan dat het tekort wordt veroorzaakt door de groei van de eigen onderneming.
 • Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht dat er de komende drie jaar werknemers met pensioen gaan, maar dit vormt geen belangrijke oorzaak van het tekort aan werknemers. Voor slechts 7% geldt dat pensionering van werknemers de belangrijkste oorzaak is voor het tekort aan personeel.
 • Bedrijven in de ‘zakelijke dienstverlening niet-commercieel’ (68%), ‘bouw en installatietechniek’ (67%) en ‘industrie’ (55%) hebben het vaakst een tekort aan werknemers. Het tekort aan werknemers wordt het sterkst gevoeld bij bedrijven met een groter aantal werknemers (20 werknemers of meer); deze bedrijven kampen op dit moment het vaakst met een tekort en daarbij geldt hoe groter het huidig aantal werknemers is, hoe groter ook het tekort aan werknemers is.

Toekomstige situatie

 • Het aantal bedrijven met een tekort aan werknemers blijft de komende drie jaar nagenoeg gelijk. Waar nu 42% van de bedrijven een tekort aan personeel heeft, is dit over drie jaar 43%. Wat bedrijfsomvang betreft, blijft het tekort het grootst bij de grotere bedrijven.
 • De meeste bedrijven zijn op zoek naar werknemers in de techniek, de productie en de bouw; respectievelijk 30%, 26% en 19% van de bedrijven is op zoek naar werknemers in dit vakgebied.
 • Als het gaat om het opleidingsniveau van werknemers, is er een groot tekort aan werknemers op mbo-niveau 3/4; ruim 70% van de bedrijven heeft moeite om werknemers met dit opleidingsniveau te vinden. Naast mbo-niveau 3/4 zoekt een derde van de bedrijven met een tekort mbo’ers van niveau 1/2 of hbo’ers

Problemen en oplossingen

 • Problemen bij het aantrekken van nieuw personeel worden vooral veroorzaakt doordat er onvoldoende werkzoekenden met de juiste vaardigheden beschikbaar zijn. Ook de te kleine uitstroom vanuit het onderwijs wordt door een groot deel van de bedrijven genoemd.
 • Er zijn verschillende manieren om (te proberen) het tekort aan werknemers terug te dringen. Als belangrijkste oplossing zoeken bedrijven nu naar de inzet van werknemers met een flexibel dienstverband (40%). Ook het opzetten van een intern opleidingsbedrijf is voor 40% van de bedrijven een oplossing voor het probleem.
 • Bedrijven zoeken de oplossing voor het werknemerstekort vooral bij uitzendbureaus (54%) en onderwijsinstellingen (44%). Het UWV Werkbedrijf speelt een aanzienlijk kleinere rol (31%).

Leren en ontwikkelen

 • Het binden en boeien van werknemers, zodat werknemers zich uitgedaagd blijven voelen in hun huidige functie, speelt bij 68% van de bedrijven een rol. Het omscholen van werknemers, zodat werknemers een andere functie kunnen vervullen, speelt met 25% een veel kleinere rol.
 • Bijna drie kwart van de bedrijven biedt werknemers interne opleidingen aan. Daarnaast biedt bijna de helft van de bedrijven werknemers nog andere mogelijkheden aan op het gebied van bijscholing.

Bekijk hier het volledige rapport uitgevoerd door Right Marktonderzoek.