Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Uitnodiging: toekomstbestendige bedrijventerreinen

Ondernemers op bedrijventerreinen staan voor grote opgaven. Een eigen bedrijf runnen, mogelijk uitbreiden en zorgen dat het bedrijf én de omgeving toekomstbestendig worden. Ook is er nog netcongestie, waardoor bedrijven niet aangesloten kunnen worden of dat er afnamebeperkingen worden opgelegd door de netbeheerders. Om te blijven ondernemen is het noodzakelijk om geld te investeren in de energietransitie, vergroening, wateropgave en innovaties, maar óók in samenwerkingsvormen. Maar hoe doe je dat? Welke oplossingen zijn er al? En door wie kan je geholpen worden?

Op 10 april worden al deze vragen beantwoord. We organiseren samen met PVB Nederland en Werklandschappen van de Toekomst de eerste van een serie bijeenkomsten voor bestuurders en professionals die actief zijn op bedrijventerreinen in Flevoland, Gelderland en Utrecht. Tijdens deze bijeenkomsten willen we informatie uitdelen en ophalen: uitdelen waar er concrete handreikingen en ‘best practices’ zijn, ophalen waar het in de praktijk op vastloopt en ander gereedschap nodig is.

Deze sessie is voor alle bedrijven(terreinen) die zich bezig houden met het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen en/of kantoorparken én parkmanagers en projectleiders die zich bezig houden met de energietransitie. Daarom roepen wij alle besturen, ondernemers, parkmanagers en andere professionals op om zich aan te melden. Verduurzaming verdient een integrale aanpak van uw bedrijventerrein.

Meld je aan voor de bijeenkomst

 

Locatie: Bosch Beton

Adres: Grote Bosweg 1, 3771 LJ Barneveld

 

Programma

12:30 uur Inlooplunch

13:00 uur Opening en welkom

13:15 uur Plenaire sessie over integrale benadering bedrijventerreinen. In gesprek met:

  • Judith Geursen, Christian Klep van Alliander en uiteraard ook een betrokken specialist van Tennet over de (on)mogelijkheden voor samenwerking op bedrijventerreinen.
  • Madeleine Boer over de inzet van de SPUK regelingen voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.
  • Wicha Benus over de praktijk van Smart Energy Hubs; hoe pakt bedrijventerrein de Harselaar dit aan?

14:15 uur Parallelsessies

  • Effectief aan de slag met de verduurzaming van bedrijventerreinen – door PVB Nederland
  • Wat levert een betere organisatiegraad en samenwerking op jouw bedrijventerrein je op? En hoe kan jij meedoen? – door Christian Lorist van VNO-NCW Midden
  • Industriele restwarmte inzetten: kansen voor duurzame warmte voor het bedrijventerrein door Steven Lobregt

15:30 uur Pauze

15:45 uur Parallelsessies

  • Hoe kan ik aan de slag met het vergroenen van mijn bedrijventerreinen – door Lisa van Hout namens Werklandschappen van de toekomst
  • Hoe kan je als bedrijventerreinen aan de slag met energy hubs? Door Etienne Schiffelers

17:00 uur Borrel

Tot ziens op 10 april!