Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

UPDATE Projectgroep veilig ondernemen bedrijventerreinen Gemeente Dronten

Op 8 juli jl. hebben gemeente Dronten, politie, brandweer, Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD),  het CCV, RIEC midden Nederland en VNO-NCW Flevoland onder leiding van bestuurslid OVDD en veiligheidsadviseur Harry de Jong gesproken over de wijze waarop een integrale aanpak gerealiseerd kan worden rondom veilig ondernemen op bedrijventerreinen in gemeente Dronten. De bijeenkomst heeft geresulteerd in concrete actiepunten en een vervolgbijeenkomst op 3 september a.s..

Onderwerpen die zijn/worden geconcretiseerd in actiepunten zijn:

  • Blauwdruk betreft organisatie van veiligheid voor de ondernemers op bedrijventerreinen;
  • Inzicht in wat speelt er (vanuit diverse stakeholders);
  • Duidelijkheid voor de ondernemers over waar wat te melden (meldkaart);
  • Onderzoeken welke middelen beschikbaar zijn ten behoeve van dit project;
  • Duidelijkheid verkrijgen over begeleiding CCV KVO-B traject;
  • Inzichtelijk maken hoe ondernemers op bedrijventerreinen al georganiseerd zijn in bijv. WhatsApp groepen;
  • Organiseren van structureel overleg en een schouw per bedrijventerrein waarbij lokale ondernemers actief zijn betrokken.

Vervolgbijeenkomst 3 september
De projectgroep veilig ondernemen bedrijventerreinen komt op 3 september opnieuw samen voor het bespreken van de voortgang. Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door gemeente Dronten in het gemeentehuis.

Alle activiteiten opgestart door de projectgroep veilig ondernemen bedrijventerreinen hebben als doel om een goed vestigingsklimaat betreft schoon, heel en veilig op bedrijventerreinen Gemeente Dronten te realiseren.

VNO-NCW Flevoland
Vanuit VNO-NCW Flevoland wordt bij alle ondernemersverenigingen in de provincie Flevoland geïnventariseerd op welke wijze het thema ‘ondermijning’ op de agenda staat en welke initiatieven/situaties op dit moment actueel zijn. VNO-NCW Flevoland vindt het noodzakelijk dat de belangen van ondernemers op het thema ondermijning eenduidig en met daadkracht vertegenwoordigd worden onder het mom van: er wordt met ondernemers gesproken en niet alleen over ondernemers door publieke organisaties die zich bezighouden met ondermijning en het organiseren van veiligheid.

Omroep Flevoland
Op 1 september is bestuurslid OVDD en veiligheidsadviseur Harry de Jong in de uitzending van Omroep Flevoland om het initiatief van de Projectgroep veilig ondernemen bedrijventerreinen gemeente Dronten toe te lichten.

Oproep aan ondernemers van bedrijventerreinen
Heeft u ideeën die aansluiten bij het thema veilig ondernemen op bedrijventerreinen neem dan contact op met Harry de Jong van Ondernemersvereniging De Driehoek (info@ovdd.nl).