Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Update stikstof en PFAS

2 december 2019 – Op 19 november hebben we met een extra nieuwsbrief (ga hier naar de samenvatting) alle leden geïnformeerd over de stand van zaken stikstof- en PFAS-crisis en onze inspanningen om de impasse te doorbreken en problemen op te lossen. VNO-NCW Midden houdt de druk erop bij provinciebesturen. Afgelopen vrijdag zijn er stappen genomen door het kabinet.

PFAS
Minister Van Veldhoven heeft de nieuwe PFAS-normen bekend gemaakt. Wij sluiten ons aan bij de reactie van onze landelijke voorzitters hierop. Die zijn ‘gematigd positief’. Met de nieuwe norm kunnen bedrijven weer aan de slag. Het is nu zaak dat overheden per direct de ruimere mogelijkheden daadwerkelijk benutten. We blijven hameren op een toereikende norm voor het natte grondverzet en ondersteuning van ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen. Blijf problemen vooral melden graag!

Lees hier onze reactie op de nieuwe PFAS-norm.
Bericht Rijksoverheid – PFAS: vanaf 29 november meer ruimte voor bouwers en baggeraars

Stikstof
Het kabinet en Interprovinciaal Overleg zijn het vrijdag op hoofdlijnen eens geworden over de houdbaarheid van vergunningen en eenduidigheid in regelgeving. De verwachting is dat provincies komende week met voorstellen voor nieuwe stikstof-beleidslijnen komen. Deze zullen op 10 december in de colleges van Gedeputeerde Staten worden behandeld.

Contactpersoon VNO-NCW Midden
Rob Oostermeijer, hoofd beleid