Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Utrecht pakt tekorten mbo-stages in de regio aan

De arbeidsmarktregio Midden-Utrecht start met gezamenlijke acties van onderwijs, bedrijfsleven en overheid om voldoende stageplekken te realiseren voor mbo-studenten. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de stagemogelijkheden voor mbo-studenten. In Utrecht hebben ruim 900 studenten dit schooljaar nog geen stageplek, waardoor ze in hun opleiding in de knel komen. Naast een regionaal actieplan stagetekorten worden ook de maatregelen ingezet die minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) eerder deze week presenteerde in het nationaal programma voor het mbo.

Diverse leerbedrijven vinden het in deze tijd lastig om studenten goed te begeleiden vanwege de krappe personeelsbezetting of werkdruk. Of ze zijn nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden van het op afstand begeleiden van stagiairs. Dit zorgt voor een tekort aan stageplekken waardoor mbo’ers studievertraging dreigen op te lopen. Met de gezamenlijke inzet van partners op het gebied van onderwijs en overheid en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) worden werkgevers hierbij geholpen.

Inzet mbo’ers
Ook wordt er gekeken naar het mogelijk maken van vervangende realistische praktijkopdrachten waar bedrijven bij betrokken zijn. Samen met de GGD wordt de mogelijkheid onderzocht om studenten van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort in te zetten bij het vaccineren van inwoners. Een tiental studenten van de opleidingen Doktersassistent en de opleiding Verpleegkundige starten dan een leerwerktraject op een van de grootschalige vaccinatielocaties van de GGD. Bij succes wordt dit verder opgeschaald.

Op deze en andere manieren werken de partners aan het vergroten van het aantal stageplekken voor mbo-studenten op zeer korte termijn. Hier vinden werkgevers meer informatie over het aanbieden van een stage in deze tijd. Ook kunnen ze direct contact opnemen met een adviseur van SBB.

Samenwerkingspartners
De partners die meewerken aan het regionale actieplan stagetekorten zijn ROC Midden Nederland, Nimeto Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht, SVO Vakopleiding food, MBO Utrecht, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, UWV, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Utrecht, Utrechtzorg, en de gemeente Utrecht. Andere regionale partners die willen bijdragen aan stageplekken kunnen zich bij het initiatief aansluiten door contact op te nemen via mail: stagekans@utrecht.nl.

Meer informatie over het regionale actieplan stagetekorten, is hier te lezen.

Bestuurders over het regionale actieplan stagetekorten:
Wethouder Klaas Verschuure (mbo)
“De stad Utrecht kan niet zonder mbo’ers. Net als de rest van ons land, zijn mbo’ers mega-belangrijk. Het is belangrijk dat mbo’ers die in deze corona-tijden hun opleiding volgen, ook de kans krijgen om te leren in de praktijk. Zodat zij later goed beslagen ten ijs kunnen komen en straks een goede plek op de arbeidsmarkt verwerven.”

Johan Spronk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland
“Onze studenten zijn zoveel meer dan hun studie! Dit actieplan helpt werkgevers verder te kijken: vooral naar iemands persoonlijke talenten.”

Joany Krijt, voorzitter College van Bestuur MBO Utrecht
“We moeten alle zeilen bij zetten om genoeg stages te realiseren voor de mbo-studenten in Utrecht. Goed dat we met dit plan de handen ineen slaan!“

Sandra Beentjes, voorzitter College van Bestuur Grafisch Lyceum Utrecht
“Door ons grote netwerk in de branche is het gelukt om voor bijna al onze studenten een passende stageplek te vinden. We gunnen alle mbo-studenten een fijne stageplek. Daarom is het belangrijk om ons hier met elkaar voor te blijven inzetten.”

Henk Vermeulen, voorzitter College van Bestuur Nimeto Utrecht
“Voor een creatieve vakschool als Nimeto is de binding met het bedrijfsleven belangrijk. Wij koesteren die band en vormen een community met hen. Door onze studenten gedurende hun opleiding stages aan te bieden, geven wij hen een start in deze community. Je vaardigheden als vakprofessional leer je tenslotte niet alleen op school. De praktijkervaring maakt dat onze studenten zich tijdens hun studie kunnen ontplooien tot waardevolle toekomstige werknemers met contacten in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de regio Utrecht. Met theoretische kennis én praktijkervaring. De aandacht die de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht hiervoor heeft, ondersteunen wij dan ook graag. Ook deze verbinding tussen onze school en de regio maakt deel uit van de rol die Nimeto wil spelen. Een brede community vormen met alle partijen die bijdragen aan het succes van onze studenten.”

Monique Mol, regionaal adviseur onderwijs arbeidsmarkt SBB
“Mbo-studenten zijn vakmensen in opleiding, waarbij de stage een essentieel onderdeel van de mbo-opleiding is. Met dit regionale plan werkt SBB samen met de partners om voor iedere student een stageplaats te realiseren en bedrijven kennis te laten maken met de vakmensen van de toekomst. Werkgevers vragen zich af hoe je een stageplek op afstand goed kunt inrichten. SBB-adviseurs bieden in afstemming met de scholen advies en ondersteuning aan de leerbedrijven en hun praktijkopleiders. Over de inrichting van de thuiswerkplek, het inwerkprogramma, het plannen van contactmomenten door online overleggen en het maken van afspraken maken rondom de voortgang en beoordeling van de stage.”

Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht
“Wij doen een oproep aan bedrijven om waar mogelijk stages aan te bieden aan mbo-studenten. Wij realiseren ons dat dit voor veel bedrijven in de coronacrisis moeilijk is. Het blijft van belang om jongeren op te leiden, omdat het gaat om onze toekomstige medewerkers. Daarnaast is het ook belangrijk dat studenten kiezen voor kansrijke beroepen en opleidingen.”

Anton Verbunt, voorzitter MKB-Utrecht
“Corona bracht stages tot stilstand, maar stagiaires zijn onze medewerkers voor morgen. Geef ze een plek en creëer daarmee toekomst voor je bedrijf.”

Janneke Keuning, onderwijsmanager SVO vakopleiding food
“SVO leidt professionals op voor de foodsector: een stabiele markt, ook in corona-tijd. Wij hebben geen tekort aan stageplaatsen. Wij delen onze ervaringen graag om ook andere studenten te helpen aan een stageplaats.”

Paula Prinsen, Senior Adviseur Werkgeversdiensten WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht
“Wij vinden het belangrijk om de stagetekorten onder mbo-studenten onder de aandacht te brengen in ons netwerk van werkgevers. Hoewel dit voor veel ondernemers lastig is wegens minder werk, of minder begeleidingscapaciteit. Echter, de economie komt er weer bovenop en dan hebben we deze jonge mensen hard nodig.”

Vincent Alkemade, directeur-bestuurder Utrechtzorg
“In 2019/2020 volgden 8.649 studenten in de regio Utrecht een mbo-opleiding zorg en welzijn. Om de zorg in de regio op hoog niveau te houden moeten we deze onmisbare groep zorgprofessionals koesteren. De huidige crisis laat nog maar eens zien hoe belangrijk ze zijn. Daarom moeten we nu gezamenlijk investeren in goede en voldoende stageplekken.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Helga Brenninkmeijer