Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Veiligheidsnetwerken risico relevante chemiebedrijven

Om een hoger veiligheidsniveau in de (chemie)industrie te bereiken, is het essentieel om te leren van (bijna) incidenten en best practices uit te wisselen. Hiervoor zijn bij VNO-NCW Midden twee regionale veiligheidsnetwerken actief, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring: de Masterclass Veiligheid Midden (MVM) voor BRZO-bedrijven en het netwerk voor Risico Relevante bedrijven, die net onder de BRZO-grens van opgeslagen en gebruikte gevaarlijke stoffen vallen. We vragen Corine Baarends, programmamanager MVM en Ronald IJzer, managing director ViVoChem, naar het hoe en waarom van beide netwerken.

Corine Baarends is zelfstandig ondernemer en sinds 2018 met Rob Oostermeijer van VNO-NCW Midden kartrekker van de Masterclass Veiligheid Midden, één van de zes regionale veiligheidsnetwerken in Nederland. Baarends ervaart de meerwaarde van het netwerk vanuit haar betrokkenheid bij de platforms Safety Delta Nederland en Veligheid Voorop, gericht op BRZO-bedrijven, overheden en brancheverenigingen in de chemische industrie. Baarends: “Het zijn landelijke, overkoepelende organisaties, waar veel kennis en informatie beschikbaar is en veel aandacht voor veiligheidscultuur en -innovaties. De Masterclass Veiligheid Midden is partner van Veiligheid Voorop en richt zich op de bedrijven in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland. En dat werkt. De Masterclasses zijn echt bedoeld voor mensen uit de BRZO-praktijk. We kennen elkaar, gaan op bedrijfsbezoek, leren van elkaars ervaringen en incidenten en helpen elkaar.”

Veiligheid geen kostenpost

ViVoChem in Almelo verhandelt wereldwijd chemische grondstoffen (‘van aceton tot zwavelzuur’). Die worden ingekocht, verpakt in containers, vaten en andere materialen en gedistribueerd naar klanten in uiteenlopende sectoren. “Veiligheid is geen concurrerende factor of kostenpost in ons bedrijf, maar een essentieel onderdeel bij alles wat we doen”, zegt Ronald IJzer. Hij vindt het open en transparant delen van ervaringen en leren van elkaar heel waardevol en is daarom zeer gemotiveerd lid van de Masterclass. “Van het uitwisselen van kennis en praktijkverhalen worden we allemaal beter: de sector, medewerkers, leveranciers, klanten. Dat maakt de masterclass onderscheidend van andere (branche)activiteiten op dit gebied.”

Workshops, bedrijfsbezoeken en trainingen

Positieve ervaringen dus, maar hoe werkt het MVM-netwerk precies, wat kun je verwachten als je lid wordt? Baarends: “Dan maak je deel uit van een onafhankelijk, niet-commercieel netwerk van en voor ondernemers en krijg je toegang tot kennis, tot andere specialismen, waardoor je niet alles zelf hoeft uit te vinden. Maar meedoen betekent ook: kennis brengen. Dat faciliteren we door gemiddeld zes keer per jaar workshops, bedrijfsbezoeken en webinars e.d. te organiseren. Een programmacommissie luistert naar wat leden willen en houdt rekening met actuele ontwikkelingen. Tijdens de laatste workshop bijvoorbeeld stond ‘blootstelling gevaarlijke stoffen’ centraal. Op 18 mei dit jaar organiseren we een bijeenkomst voor de BRZO-directeuren en staat een rondleiding bij Synerlogic en de nieuwe Omgevingswet op de agenda.”

Een ander initiatief dat vanuit de Masterclasses is ontstaan is de ontwikkeling van het Curriculum Seveso Top Leadership, een opleiding voor BRZO-locatiemanagers die hen in staat stelt de veiligheid binnen hun bedrijf naar een (nog) hoger niveau te tillen. Ronald IJzer van VivoChem was hierbij een van de eerste deelnemers en is erg te spreken over de toegevoegde waarde van deze opleiding.

Contact met regionale overheden

Volgens Baarends zit de waarde van de Masterclasses Veiligheid ook in de wisselwerking tussen deelnemers van workshops en regionale overheidsdiensten. “BRZO-bedrijven hebben met dezelfde wet- en regelgeving te maken – er is veel herkenbaarheid in problematiek – maar er zitten ook verschillen in uitvoering en aanpak van regionale overheden. We betrekken daarom Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s, de Nederlandse Arbeidsinspectie en hun inspecteurs bewust in ons programma. Bij onze laatste directiebijeenkomst bijvoorbeeld, hadden sprekers van BASF, de Regionale omgevingsdienst Nijmegen en DCMR Milieudienst Rotterdam een belangrijke bijdrage.” IJzer vindt dit een mooie aanvulling op het programma. “Het is uniek dat we met deze groep en in deze setting bijeenkomen en praten over veiligheid.”

Tweede netwerk voor Risico Relevante bedrijven onder de BRZO grens

Veiligheid is ook een continu thema bij de bedrijven die met kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, ook zij zijn relevant. “Voor deze groep was nog geen netwerk beschikbaar, terwijl we uit de praktijk weten dat ook deze bedrijven zoekende zijn naar het structureel stappen maken op gebied van veiligheid”, licht Baarends toe. “Op 1 juni organiseren we daarom een eerste bijeenkomst voor risicorelevante bedrijven in Gelderland en Overijssel. Zij kunnen binnenkort een uitnodiging verwachten”. Ook IJzer is enthousiast over dit nieuwe netwerk. “Veel van onze klanten vallen onder deze groep en daarom werken wij graag mee om onze kennis ook met hen te delen!”

Wil je meer weten over een van de netwerken of je aansluiten? Neem contact op met Corine Baarends via baarends@vno-ncwmidden.nl of 0651457959.